Hlavní obsah

země, zem

Vyskytuje se v

nikdo: kniž. země nikohoниче́йная террито́рия

nitro: nitro zeměне́дра земли́

ohňový: Ohňová zeměО́гненная Земля́

přidružený: přidružená země EUассоции́рованная страна́, ассоции́рованный член ЕС

původ: země původu u zbožíстрана́ происхожде́ния това́ра

ráj: ráj na zemiземно́й рай

rozvojový: rozvojové zeměразвива́ющиеся стра́ны

slunce: země vycházejícího slunceстрана́ Восходя́щего со́лнца

svod: svod elektřiny (do země)заземля́ющий прово́д

vycházející: země vycházejícího slunceстрана́ восходя́щего со́лнца

východ: na východě zeměна восто́ке страны́

vzduch: voj. raketa země vzduchраке́та кла́сса земля́-во́здух

zaslíbený: země zaslíbenáобетова́нная земля́

hostitelský: hostitelská zeměстрана́-хозя́ин

kandidátský: kandidátská zeměстрана́-кандида́т

oběh: oběh Země kolem Slunceобраще́ние Земли́ вокру́г Со́лнца

otáčet se: Země se otáčí kolem své osy.Земля́ враща́ется вокру́г свое́й о́си.

pohřbít: pohřbít (do země)expr. преда́ть земле́, уложи́ть в гроб

raketa: raketa typu země-vzduchраке́та земля́-во́здух

suchý: suchá zeměсуха́я земля́

vyhostit: vyhostit diplomata za zeměвы́дворить диплома́та из страны́

vykázat: vykázat ze zeměвы́слать из страны́

zapíchnout: zapíchnout kůl do zeměвоткну́ть кол в зе́млю

mezi: mezi nebem a zemíме́жду не́бом и землёй

nebe: mezi nebem a zemíме́жду не́бом и землёй

propadnout se: Zmizel, jako když se do země propadne.Исче́з, как в во́ду ка́нул.

srovnat: srovnat město se zemíсровня́ть го́род с землёй

земно́й: ráj na zemi земно́й рай

плане́та: planeta Zeměплане́та Земля́

преда́ть: odevzdat zemi, pohřbítпреда́ть земле́

спусти́ться: spadnout na zem, otevřít očiспусти́ться с облако́в

враща́ться: Země se otáčí kolem své osy.Земля́ враща́ется вокру́г свое́й о́си.

изготовле́ние: země původu, vyrobeno vстрана́ изготовле́ния

партнёр: partnerské zeměстра́ны-партнёры

под: pracovat pod zemíрабо́тать под землёй

трясе́ние: otřesy zeměтрясе́ние земли́

широ́кий: širá zeměширо́кая страна́

клю́нуть: políbit zem, upadnoutклю́нуть но́сом

провали́ться: Nejraději bych se do země propadl.Гото́в сквозь зе́млю провали́ться.

сбить: porazit na zem koho, podrazit nohy komuсбить с ног кого

слизну́ть: Zmizel, jako by se do země propadl.Исче́з, то́чно как коро́ва языко́м слизну́ла.

země: ráj na zemiрай на земле́