Hlavní obsah

země, zem

Vyskytuje se v

nikdo: kniž. země nikohoниче́йная террито́рия

nitro: nitro zeměне́дра земли́

ohňový: Ohňová zeměО́гненная Земля́

přepólování: přepólování Zeměсме́на магни́тных по́люсов Земли́

přidružený: přidružená země EUассоции́рованная страна́, ассоции́рованный член ЕС

původ: země původu u zbožíстрана́ происхожде́ния това́ра

ráj: ráj na zemiземно́й рай

rozvojový: rozvojové zeměразвива́ющиеся стра́ны

slunce: země vycházejícího slunceстрана́ Восходя́щего со́лнца

vycházející: země vycházejícího slunceстрана́ восходя́щего со́лнца

východ: na východě zeměна восто́ке страны́

zaslíbený: země zaslíbenáобетова́нная земля́

hostitelský: hostitelská zeměстрана́-хозя́ин

kandidátský: kandidátská zeměстрана́-кандида́т

oběh: oběh Země kolem Slunceобраще́ние Земли́ вокру́г Со́лнца

otáčet se: Země se otáčí kolem své osy.Земля́ враща́ется вокру́г свое́й о́си.

pohřbít: pohřbít (do země)expr. преда́ть земле́, уложи́ть в гроб

raketa: raketa typu země-vzduchраке́та земля́-во́здух

suchý: suchá zeměсуха́я земля́

vyhostit: vyhostit diplomata za zeměвы́дворить диплома́та из страны́

vykázat: vykázat ze zeměвы́слать из страны́

zapíchnout: zapíchnout kůl do zeměвоткну́ть кол в зе́млю

mezi: mezi nebem a zemíме́жду не́бом и землёй

nebe: mezi nebem a zemíме́жду не́бом и землёй

propadnout se: Zmizel, jako když se do země propadne.Исче́з, как в во́ду ка́нул.

srovnat: srovnat město se zemíсровня́ть го́род с землёй

земно́й: земно́й райráj na zemi

плане́та: плане́та Земля́planeta Země

преда́ть: преда́ть земле́odevzdat zemi, pohřbít

путь: сухи́м путёмpo zemi

спусти́ться: спусти́ться с облако́вspadnout na zem, otevřít oči

враща́ться: Земля́ враща́ется вокру́г свое́й о́си.Země se otáčí kolem své osy.

изготовле́ние: страна́ изготовле́нияzemě původu, vyrobeno v

ложи́ться: Ложи́сь!K zemi! voj. povel

партнёр: стра́ны-партнёрыpartnerské země

под: рабо́тать под землёйpracovat pod zemí

трясе́ние: трясе́ние земли́otřesy země

широ́кий: широ́кая страна́širá země

клю́нуть: клю́нуть но́сомpolíbit zem, upadnout

провали́ться: Гото́в сквозь зе́млю провали́ться.Nejraději bych se do země propadl.

сбить: сбить с ног когоporazit na zem koho, podrazit nohy komu

слизну́ть: Исче́з, то́чно как коро́ва языко́м слизну́ла.Zmizel, jako by se do země propadl.