Hlavní obsah

půda

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (hlína) по́чва, грунт, земля́orná půdaпа́хотная земля́úrodná půdaплодоро́дный грунтpřen. živná půdaпита́тельная среда́
  2. (pozemky) земля́, уча́сткиvýměra půdyпло́щадь земли́zděděná půdaунасле́дованная земля́obdělávat půduобраба́тывать зе́млю
  3. (povrch země, pevnina) земля́, по́чва
  4. (území, prostředí) террито́рияrodná půdaродно́й крайna neutrální půděна нейтра́льной по́чве
  5. (prostor pod střechou) черда́к

Vyskytuje se v

neutrální: na neutrální půděна нейтра́льной террито́рии

věčně: geol. věčně zmrzlá půdaве́чная мерзлота́

zmrzlý: geol. věčně zmrzlá půda krajina věčného leduве́чная мерзлота́

živný: živná půdaпита́тельная среда́

držitel: držitel půdyземлевладе́лец

jílovitý: jílovitá půdaгли́нистая по́чва

kontaminovaný: kontaminovaná půdaзагрязнённая по́чва

kultivace: kultivace půdyулучше́ние земе́ль

majitel: majitel půdyземлевладе́лец

sesuv: sesuv půdyо́ползень, обва́л гру́нта

vápenatý: vápenatá půdaизвестко́вая по́чва

vlhký: vlhká půdaмо́края по́чва

vyvlastnění: vyvlastnění půdyэкспроприа́ция земли́

pevný: mít pevnou půdu pod nohamaиме́ть твёрдую по́чву под нога́ми

pod, pode: Hoří mu půda pod nohami.У него́ земля́ гори́т под нога́ми.

připravit: připravit půdu pro kohoподгото́вить по́чву для кого

среда́: živná půdaпита́тельная среда́

мерзлота́: věčně zmrzlá půdaве́чная мерзлота́

сейсмо́граф: seismograf registruje chvění půdyсейсмо́граф регистри́рует колеба́ния по́чвы

расчи́стить: připravit půdu pro rozhovoryрасчи́стить по́ле для перегово́ров

půda: přen. živná půdaпита́тельная среда́