Hlavní obsah

pevný

Přídavné jméno

  1. (odolný, tvrdý) кре́пкий, про́чный, пло́тный
  2. (v tuhém skupenství) твёрдыйfyz. pevné skupenstvíтвёрдое состоя́ние
  3. (nepohyblivý) стаби́льный, неподви́жныйpevná telefonní linkaстаби́льная телефо́нная ли́нияtech. pevná kladkaнеподви́жный блокsport. pevný startстарт с ме́стаvýp. pevný diskжёсткий диск, хард диск
  4. (zabezpečený proti pádu ap.) кре́пкий
  5. (zajištěný smlouvou ap.) твёрдыйpevný platтвёрдый окла́д
  6. (trvalý) твёрдый, непоколеби́мыйpevná víraтвёрдая ве́раpevná vůleстальна́я во́ля

Vyskytuje se v

disk: жёсткий/хард диск, винче́стерpevný disk

linka: стациона́рный (телефо́н)pevná linka

náprava: пере́дняя/за́дняя/жёсткая осьpřední/zadní/pevná náprava

start: старт с ме́ста/хо́даsport. pevný/letmý start

stav: твёрдое/жи́дкое/газообра́зное состоя́ниеpevný/kapalný/plynný stav

skupenství: твёрдое/жи́дкое/газообра́зное состоя́ниеpevné/kapalné/plynné skupenství

úrok: номина́льный/диско́нтный/фикси́рованный проце́нтnominální/diskontní/pevný úrok

zdraví: сла́бое/несокруши́мое/желе́зное здоро́вьеchatrné/pevné/železné zdraví

zásada: име́ть твёрдые убежде́нияmít pevné zásady

диск: жёсткий дискpevný disk

жёсткий: жёсткий дискpevný disk

лошади́ный: лошади́ное здоро́вьеpevné zdraví

то́пливо: твёрдое то́пливоpevné palivo

нерв: желе́зные/стальны́е не́рвыpevné/železné nervy

объя́тие: дру́жеские/жа́ркие/кре́пкие объя́тияpřátelská/horoucí/pevná objetí

сто́йкий: сто́йкий хара́ктерpevný charakter

фикси́рованный: фикси́рованное вре́мяpevný termín

pevný: твёрдое состоя́ниеfyz. pevné skupenství