Hlavní obsah

ско́лько

Příslovce

  1. kolikСко́лько (э́то) сто́ит?Kolik (to) stojí?Ско́лько с меня́?Kolik/Co jsem dlužen?
  2. pokud, nakolik do jaké míry

Číslovkaско́льких, ско́льким, по ско́льку

  1. kolik
  2. jak mnoho, kolikско́лько раз?kolikrát?

Vyskytuje se v

зима́: to je let/doba, co jsme se neviděliско́лько лет, ско́лько зим

ле́то: To už je let!, To je doba!, Je to věčnost, co jsme se neviděli!Ско́лько лет, ско́лько зим!

неве́сть: habaděj, spoustyневе́сть ско́лько

сто́лько: nebýt ani tak... jakoне сто́лько..., ско́лько

вре́мя: Kolik je hodin?Ско́лько вре́мени?

ско́лько: kolikrát?ско́лько раз?

зараба́тывать: Kolik vyděláváte (měsíčně)?Ско́лько вы зараба́тываете (в ме́сяц)?

причита́ться: Co jsem dlužen?, Kolik budu platit?Ско́лько с меня́ причита́ется?

сто́ить: Kolik to stojí?Ско́лько э́то сто́ит?

душа́: kolik chcete, co unesete, dostatekско́лько душе́ уго́дно

ум: Kolik lidí, tolik názorů.Ско́лько голо́в, сто́лько умо́в.

co: stůj co stůjво что бы то ни ста́ло, ско́лько бы э́то ни сто́ило

dost: dost a dostбо́лее чем уго́дно, ско́лько душе́ уго́дно

libost: podle libostiско́лько захо́чется, по жела́нию

být: hovor. Kolik mu je?Ско́лько ему́ лет?

dělat: Kolik to dělá?Ско́лько э́то бу́дет?

dioptrie: Kolik máte dioptrií?Ско́лько у вас дио́птрий?

dlužný: Kolik jsem dlužen?Ско́лько я до́лжен?, Ско́лько с меня́?

hrůza: Mám práce až hrůza.У́жас ско́лько у меня́ рабо́ты.

kolik: Kolik budu platit?Ско́лько с меня́ (причита́ется)?

měsíc: Kolik bere za měsíc?Ско́лько он зараба́тывает в ме́сяц?

platit: Kolik platím?Ско́лько с меня́ (возьмёте)?

přijet: V kolik má ten vlak přijet?Во ско́лько прибыва́ет по́езд?

starý: Jak je starý?Ско́лько ему́ лет?

stát: Kolik to stojí?Ско́лько э́то сто́ит?

stupeň: Kolik je stupňů?Ско́лько гра́дусов?

vážit: Kolik to váží?Ско́лько э́то ве́сит?

hrdlo: brát si co hrdlo ráčíбрать ско́лько вле́зет/душе́ уго́дно

влезть: kolik je libo, co hrdlo ráčíско́лько вле́зет