Hlavní obsah

kolik

Číslovka

  1. (v otázce na počet) ско́лькоKolik je hodin?Кото́рый час?Můžete mi říci kolik je hodin?Вы не подска́жете кото́рый час?Kolik budu platit?Ско́лько с меня́ (причита́ется)?Kolik za to chceš?Ско́лько про́сишь?
  2. (vztahuje se k určenému množství) ско́лько ..., сто́лько

Vyskytuje se v

tolik: tolik - koliktak mnoho - kolik сто́лько - ско́лько

ledvinový: ledvinová kolikaпо́чечная ко́лика

být: hovor. Kolik mu je?Ско́лько ему́ лет?

dělat: Kolik to dělá?Ско́лько э́то бу́дет?

dioptrie: Kolik máte dioptrií?Ско́лько у вас дио́птрий?

dlužný: Kolik jsem dlužen?Ско́лько я до́лжен?, Ско́лько с меня́?

hodina: Kolik je hodin?Кото́рый час?

měřit: Kolik měříš?Како́го ты ро́ста?

měsíc: Kolik bere za měsíc?Ско́лько он зараба́тывает в ме́сяц?

platit: Kolik platím?Ско́лько с меня́ (возьмёте)?

přijet: V kolik má ten vlak přijet?Во ско́лько прибыва́ет по́езд?

stát: Kolik to stojí?Ско́лько э́то сто́ит?

stupeň: Kolik je stupňů?Ско́лько гра́дусов?

vážit: Kolik to váží?Ско́лько э́то ве́сит?

kolik: Kolik je hodin?Кото́рый час?