Hlavní obsah

kolik

Vyskytuje se v

tolik: tak mnoho - kolik сто́лько - ско́лькоtolik - kolik

ledvinový: по́чечная ко́ликаledvinová kolika

být: Ско́лько ему́ лет?hovor. Kolik mu je?

dělat: Ско́лько э́то бу́дет?Kolik to dělá?

dioptrie: Ско́лько у вас дио́птрий?Kolik máte dioptrií?

dlužný: Ско́лько я до́лжен?, Ско́лько с меня́?Kolik jsem dlužen?

hodina: Кото́рый час?Kolik je hodin?

měřit: Како́го ты ро́ста?Kolik měříš?

měsíc: Ско́лько он зараба́тывает в ме́сяц?Kolik bere za měsíc?

platit: Ско́лько с меня́ (возьмёте)?Kolik platím?

přijet: Во ско́лько прибыва́ет по́езд?V kolik má ten vlak přijet?

stát: Ско́лько э́то сто́ит?Kolik to stojí?

stupeň: Ско́лько гра́дусов?Kolik je stupňů?

vážit: Ско́лько э́то ве́сит?Kolik to váží?

вре́мя: Ско́лько вре́мени?Kolik je hodin?

кото́рый: Кото́рый час?Kolik je hodin?

час: Кото́рый час?Kolik je hodin?

зараба́тывать: Ско́лько вы зараба́тываете (в ме́сяц)?Kolik vyděláváte (měsíčně)?

причита́ться: Ско́лько с меня́ причита́ется?Co jsem dlužen?, Kolik budu platit?

рост: Како́го ты ро́ста?Kolik měříš?, Jak jsi vysoký?

ско́лько: Ско́лько (э́то) сто́ит?Kolik (to) stojí?

сто́ить: Ско́лько э́то сто́ит?Kolik to stojí?

душа́: ско́лько душе́ уго́дноkolik chcete, co unesete, dostatek

ум: Ско́лько голо́в, сто́лько умо́в.Kolik lidí, tolik názorů.

kolik: Кото́рый час?Kolik je hodin?