Hlavní obsah

час

Podstatné jméno, rod mužský-у/-а́, 6 о ча́се/в часу́; -ы́, -о́в

  1. hodina 60 minutсверхуро́чные часы́přesčasové hodiny, přesčasy
  2. hodina čas na hodináchКото́рый час?Kolik je hodin?
  3. hodina vyučovací ap.
  4. doba, chvíle, čas

Podstatné jméno, rod mužský-у/-а́, 6 о ча́се/в часу́; -ы́, -о́в

  1. В до́брый час! Hodně štěstí!
  2. с ча́су на ча́с každou chvíli
  3. часы́ пик špička dopravní ap.

Vyskytuje se v

подвести́: подвести́ часы́/стре́лкиposunout hodiny/ručičky

час: В до́брый час!Hodně štěstí!

кото́рый: Кото́рый час?Kolik je hodin?

пик: часы́/вре́мя пикdoba špičky dopravní ap.

проби́ть: Его́ час проби́л.Přišel jeho čas., Přišla jeho hodina.

ручно́й: ручны́е часы́náramkové hodinky

сверя́ть: сверя́ть часы́nařizovat/seřizovat hodinky

бить: Бьёт шесть часо́в.Odbíjí šest (hodin).

бо́льше: ждать бо́льше часа́čekat víc než hodinu

брасле́т: часы́ на брасле́теnáramkové hodinky

буди́льник: завести́ буди́льник на шесть часо́вnastavit budík na šest hodin

верну́ться: Верну́сь часа́ че́рез два.Vrátím se asi za dvě hodiny.

гара́нтия: часы́ с гара́нтиейhodinky se zárukou

на: опозда́ть на часzpozdit se o hodinu

нару́чный: нару́чные часы́náramkové hodinky

насте́нный: насте́нные часы́nástěnné hodiny

отрабо́тать: Отрабо́тал во́семь часо́в.Odpracoval osm hodin.

перевести́: перевести́ стре́лки часо́вposunout hodinové ručičky

подря́д: три часа́ подря́дcelé/plné tři hodiny

по́здний: по́здний часpozdní hodina

ра́нний: ра́нний часbrzká hodina, brzy

распи́сывание: распи́сывание дней по часа́мplánování dnů po hodinách

тако́й-то: в тако́м-то ча́суv tu a v tu hodin

ход: два часа́ хо́дуdvě hodiny chůze

поте́ха: Де́лу вре́мя, поте́хе час.Nejdřív práce, potom zábava.

ти́хий: ти́хий часodpolední klid ve školce ap.

celá: в по́лный час, в са́мом нача́ле часа́v celou (hodinu)

hodina: ка́ждый час, ежеча́сноkaždou hodinu

hodinka: после́дний часpřen. poslední hodinka

hodinky: (на)ру́чные часы́náramkové hodinky

kapesní: карма́нные часы́kapesní hodinky

náramkový: нару́чные часы́náramkové hodinky

návštěvní: приёмные часы́návštěvní hodiny

ordinační: приёмные часы́, часы́ приёмаordinační hodiny

poledne: в 12 часо́в (дня), в по́лденьv poledne

poté: час спустя́hodinu poté

prodejní: вре́мя прода́жи, часы́ рабо́тыprodejní doba

řemínek: ремешо́к для часо́вřemínek k hodinkám

sluneční: со́лнечные часы́sluneční hodiny

špička: часы́ пикdopravní špička

úřední: приёмные часы́úřední hodiny

věžní: ба́шенные часы́, кура́нтыvěžní hodiny

vycházení: коменда́нтский часzákaz vycházení

bicí: часы́ с бо́емbicí hodiny

denně: Он рабо́тает во́семь часо́в в су́тки.Pracuje osm hodin denně.

digitální: цифровы́е часы́digitální hodiny

dopoledne: в 10 часо́в утра́v 10 hodin dopoledne

hodinový: че́рез ка́ждый часv hodinových intervalech

hodiny: (на)сте́нные часы́nástěnné hodiny

jet: По́езд ухо́дит в три часа́.Vlak jede ve tři hodiny.

jít: Часы́ иду́т/рабо́тают то́чно.Hodinky jdou přesně.

kolik: Кото́рый час?Kolik je hodin?

napřed: Часы́ впереди́.Hodinky jdou napřed. předcházejí se

nastavit: завести́ буди́льник на шесть часо́вnastavit budík na šest hodin

nástěnný: насте́нные часы́nástěnné hodiny

odbít: Часы́ проби́ли по́лночь.Hodiny odbily půlnoc.

odskočit si: отлучи́ться на ча́сodskočit si na hodinu

otevřít: Магази́н рабо́тает с семи́ часо́в.Obchod otevírá v 7 hodin.

píchací: та́бельные часы́píchací hodiny

posunout: перевести́ стре́лки часо́вposunout hodinové ručičky

předbíhat se: Мои́ часы́ спеша́т на де́сять мину́т.Hodinky se mi předbíhají o deset minut.

přesčasový: сверхуро́чные часы́přesčasové hodiny

přesně: ро́вно в шесть часо́вpřesně v šest hodin

přesýpací: песо́чные часы́přesýpací hodiny

půlnoc: Часы́ проби́ли по́лночь.Hodiny odbily půlnoc.

rozložit: разобра́ть часы́/мото́рrozložit hodiny/motor

stát: Часы́ останови́лись.Hodiny stojí.

stojací: напо́льные часы́stojací hodiny

špatně: Часы́ врут.Hodiny jdou špatně.

ukazovat: Часы́ пока́зывают по́лночь.Hodiny ukazují půlnoc.

za: Приду́ че́рез час.Přijdu za hodinu.

zpozdit se: опозда́ть на часzpozdit se o hodinu

bez, beze: почти́ часbez mála hodinu

mezi: час ме́жду соба́кой и во́лкомhodina mezi psem a vlkem za svítání, za soumraku

potom: Де́лу вре́мя, поте́хе час., Ко́нчил де́ло гуля́й сме́ло.Nejdřív práce, potom zábava.

přesný: то́чен, как часы́přesný jako hodinky

би́тый: би́тый часcelá věčnost

úder: Пришёл ро́вно в два часа́.Přišel úderem druhé.

věčnost: Би́тый час жду.Čekám celou věčnost.