Hlavní obsah

prodejní

Vyskytuje se v

automat: prodejní automatавтома́т по прода́же

cena: nákupní/prodejní cenaзаку́почная/прода́жная цена́

plocha: prodejní plochaторго́вая пло́щадь

volně: volně prodejný lékлека́рство в свобо́дной прода́же

prodejný: dobře prodejné zbožíхо́дкий това́р

výstava: prodejní výstava zvířatвы́ставка-прода́жа живо́тных

вы́ставка: prodejní výstavaвы́ставка-прода́жа

прода́жа: prodejní dobaвре́мя прода́жи

прода́жный: prodejná žena, prostitutka прода́жная же́нщина

торго́вый: prodejní automatторго́вый автома́т

цена́: nákupní/prodejní cenaзаку́почная/прода́жная цена́

prodejní: prodejní dobaвре́мя прода́жи, часы́ рабо́ты