Hlavní obsah

сто́ить

Nedokonavé sloveso-о́ю, -о́ишь

  1. не сто́ит nestojí (to) za to

Vyskytuje se v

копе́йка: stojí to pár halířů, je to levnéкопе́йки сто́ит

мизи́нец: Nesahá vám ani po kotníky.Он не сто́ит ва́шего мизи́нца.

ско́лько: Kolik (to) stojí?Ско́лько (э́то) сто́ит?

вы́есть: co nestojí za zlámanou grešli, není to důležité, nemá to významчто вы́еденного яйца́ не сто́ит

кол: Uvízlo mi to v krku.Коло́м в го́рле стои́т.

моги́ла: Je jednou nohou v hrobě.Одно́й ного́й в моги́ле стои́т.

пень: kdo stojí jako zařezanýкто стои́т как пень

ста́туя: stojí jako solný sloupстои́т как ста́туя

шелохну́ться: Stůj, ani se nehni!Стой и не шелохни́сь!

co: stůj co stůjво что бы то ни ста́ло, ско́лько бы э́то ни сто́ило

málo: Děkuji. Za málo.Спаси́бо. Не сто́ит.

stát: Vlasy stojí hrůzou.Во́лосы ды́бом стоя́т.

cena: Nemá to cenu.Э́то не име́ет значе́ния., Не сто́ит.

čekat: To se dalo čekat.Э́того сто́ило ожида́ть.

dát se: To se dalo čekat.Э́того сто́ило ожида́ть.

dilema: Mám velké dilema.Стою́ на распу́тье.

hnout se: Ani se nehni!(Стой!) Не дви́гайся!

jasno: Je úplně jasno.Стои́т я́сная пого́да.

minimálně: Stojí to minimálně tři tisíce rublů.Э́то сто́ит ми́нимум три ты́сячи рубле́й.

prachy: stát šílené prachyсто́ить бе́шеные ба́бки

řeč: Nestojí to ani za řeč.Об э́том и говори́ть не сто́ит.

spoléhat (se): Nelze spoléhat na...Не сто́ит рассчи́тывать на...

sucho: Panuje velké sucho.Сто́ит за́суха.

škoda: škoda mluvitне сто́ит говори́ть

zkouška: Za zkoušku to stojí.Сто́ит попыта́ться.

bačkora: Stojí to za starou bačkoru.Э́то не сто́ит вы́еденного яйца́.

houby: Stojí to za houby.Вы́еденного яйца́ не сто́ит., Ло́маного гроша́ не сто́ит.

osmnáct: Jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet.Они́ одного́ по́ля я́годки., Оди́н друго́го сто́ит.

přibitý: Stojí jako přibitý.Он стои́т как вко́панный.

zastavit: Zastavit stát!Стой!

zlámaný: nestát za zlámanou grešliни гроша́ не сто́ить

сто́ить: Kolik to stojí?Ско́лько э́то сто́ит?