Hlavní obsah

сто́ить

Nedokonavé sloveso-о́ю, -о́ишь

  1. не сто́ит nestojí (to) za to

Vyskytuje se v

копе́йка: копе́йки сто́итstojí to pár halířů, je to levné

мизи́нец: Он не сто́ит ва́шего мизи́нца.Nesahá vám ani po kotníky.

ско́лько: Ско́лько (э́то) сто́ит?Kolik (to) stojí?

вы́есть: что вы́еденного яйца́ не сто́итco nestojí za zlámanou grešli, není to důležité, nemá to význam

кол: Коло́м в го́рле стои́т.Uvízlo mi to v krku.

моги́ла: Одно́й ного́й в моги́ле стои́т.Je jednou nohou v hrobě.

пень: кто стои́т как пеньkdo stojí jako zařezaný

ста́туя: стои́т как ста́туяstojí jako solný sloup

шелохну́ться: Стой и не шелохни́сь!Stůj, ani se nehni!

сто́ить: не сто́итnestojí (to) za to