Hlavní obsah

jak

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

jak: jak - takv poměru slučovacím как - так и

tak: jak - taki и, как - так

dařit se: Jak se Vám daří?Как дела́?, Как (вы) живёте?

který: jak kterýпо ра́зному

po: růst jak houby po deštiрасти́ как грибы́ по́сле дождя́

říkat: tak říkajíc, jak se říkáтак/мо́жно сказа́ть

troky: blbý jak trokyтупо́й как дрова́/бревно́/утю́г

výše: jak je výše uvedenoкак упомя́нуто вы́ше

cítit se: Jak se cítíte?Как вы себя́ чу́вствуете?, Как ва́ше самочу́вствие?

dělat: Dělej, jak chceš.Де́лай, как хо́чешь.

dívat se: Jak se na to díváš?Как ты смо́тришь э́то де́ло?

dopadnout: Jak to dopadlo?Чем э́то ко́нчилось?

dostat se: Jak se dostanu na nádraží?Как мне добра́ться до вокза́ла?

fajn: Jak se máš? Fajn!Как дела́? Хорошо́!

hulit: Hulí jak fabrika.Он ды́мит как труба́.

jak to: Nepřijde. Jak to nepřijde?Он не придёт. Как так не придёт?

jednat: Jak to se mnou jednáš?А как ты со мно́й поступа́ешь?

jít: Jak to jde?Как (обстои́т) де́ло?, Как дела́?

jmenovat se: Jak se jmenujete?Как вас зову́т?

kakabus: tvářit se jak kakabusсмотре́ть бирюко́м

libo: Jak je libo.Как вам уго́дно.

mít se: Jak se máš?Как ты?, Как твои́ дела́?

odměnit se: Jak se vám mohu odměnit?Как я могу́ отблагодари́ть вас?

optání: Jak se máte? Děkuji za optání, dobře.Как пожива́ете? Спаси́бо, хорошо́.

pochodit: Jak jste pochodil?Что у вас вы́шло?

pokračovat: Jak pokračuje pátrání?Как идёт рассле́дование?

pominutý: Řehtá se jak pominutý.Хохо́чет как сумасше́дший.

přát si: Jak si přejete.Как вам уго́дно.

předeslat: Jak jsem již předeslal...Как я уже́ упомяну́л...

řehtat se: řehtat se jak kůňржать как ло́шадь

spálit se: Jak se nespálit na pláži...Как не обгоре́ть на пля́же...

starý: Jak je starý?Ско́лько ему́ лет?

velký: Jak jsi velký? vysokýКакого́ ты ро́ста?

vést se: Jak se ti vede?Как (твои́) дела́?, Как пожива́ешь?

vidět: Jak je vidět...Как ви́деть...

vypadat: Jak to vypadá?Как обстои́т де́ло?

vysoký: Jak jsi vysoký?Како́го ты ро́ста?

vyspat se: Jak ses vyspal?Как спало́сь?

bez, beze: chodit jak tělo bez dušeходи́ть как в во́ду опу́щенный

běžící: jak na běžícím pásuкак на конве́йере

dělo: nalitý jak děloпья́ный в ду́пель

dlouhý: Natáhl se jak dlouhý tak široký.Он растяну́лся во весь рост.

chudý: chudý jak kostelní myšбе́ден как церко́вная мышь

makat: makat jak šroubрабо́тать как заведённый

na: Jde to jak na drátkách.Всё идёт как по ма́слу.

pánbůh: jak ho/ji pánbůh stvořilв чём мать родила́

pastva: Jde mu to jak psovi pastva.У него́ де́ло идёт че́рез пень коло́ду.

poleno: Čech jak polenoчех до мо́зга косте́й

praštit: Je to prašť jak uhoď.Что в лоб, что по лбу.

prodávat: Prodávám, jak jsem koupil.Продаю́, за что купи́л.

sedma: zelený jak sedmaкра́ше в гроб кладу́т

slušet: jak se sluší a patříкак сле́дует, как полага́ется

stačit: Jak málo stačí ke štěstí.Как ма́ло для сча́стья на́до.

stvořit: jak ho Pán Bůh stvořilв чём мать родила́

škopek: Má hlavu jak škopek. těžkouУ него́ голова́ как свинцо́м нали́та.

tágo: hovor. blbej jak tágoглу́пый как про́бка

tancovat: tancovat, jak kdo pískáhovor. пляса́ть под чью ду́дку

tank: Tady je bordel jak v tanku.Здесь по́лный каварда́к/барда́к.

uhodit: Je to prašť jak uhoď.Хрен ре́дьки не сла́ще., Оди́н чёрт., Что в лоб, что по́ лбу.

umět: Dělej, jak umíš.Де́лай, как зна́ешь.

ustlat si: Jak si kdo ustele, tak si i lehne.Что посе́ешь, то и пожнёшь., Как посте́лешь, так и поспи́шь.

vedle: Jsi vedle jak ta jedle!Тут ты не угада́л!

zákon: opilý, jak zákon kážeпья́ный вдре́безги

žít: Jak žiješ?Как дела́?

ме́ра: nakolik, jak moc, do jaké míryв како́й ме́ре

мере́ть: padají jak mouchy umírajíмрут как му́хи

ого́нь: bát se koho/čeho jak čert křížeбоя́ться кого/чего как огня́

хозя́йский: dělej jak chceš де́ло хозя́йское

что: Hluchý jak poleno.Глухо́й, что пень.

возмо́жность: Pomáhá, jak může.Помога́ет по возмо́жности.

встреча́ть: Jak budete slavit Silvestra?Как бу́дете встреча́ть Но́вый год?

жи́ться: Jak se vám daří?Как вам живётся?

интере́сно: Jsem zvědavý, jak..., Rád bych věděl, jak...Мне интере́сно, как...

как: Jak se máte?, Jak se vám žije?Как (вы) пожива́ете?

называ́ться: Jak se to jmenuje?, Jak se tomu říká?Как э́то называ́ется?

но́рма: Jak se máš? Normálka.Как дела́? Но́рма.

переводи́ться: Jak se přeloží ....?Как перево́дится ...?

подоба́ть: Jak se sluší (a patří).Как подоба́ет.

приказа́ть: Jak si přejete.Как прика́жете.

распустёха: chodit (oblečený) jak lajdákходи́ть распустёхой

рост: Kolik měříš?, Jak jsi vysoký?Како́го ты ро́ста?

самочу́вствие: Jak se cítíte?, Jak se máte?Как ва́ше самочу́вствие?

спа́ться: Jak ses vyspal(a)?Как спало́сь?

ты: Jak se máš?Как ты (живёшь)?

уби́тый: Spí jak zabitý. Спит как уби́тый.

веле́ние: Podle příkazu srdce., Jak srdce poručilo.По ве́лению се́рдца.

де́ло: Jak se máš/máte?, Jak je?Как дела́?

ду́дка: tancovat tak, jak kdo pískáпляса́ть под чью ду́дку

и́мя: Jak se jmenujete?Как Ва́ше и́мя?

мышь: chudý jak kostelní myšбе́ден как церко́вная мышь

пень: hluchý jak polenoглухо́й как пень

растяну́ться: svalit se, jak dlouhý tak širokýрастяну́ться во весь рост

спи́чка: hubená jak tyčka/luntхуда́я как спи́чка