Hlavní obsah

říkat

Nedokonavé sloveso

  1. (sdělovat) говори́ть, выска́зывать(prosby, požadavky ap.) прогова́риватьŘíkají, že...Говоря́т, что...tak říkajíc, jak se říkáтак/мо́жно сказа́ть
  2. (vyslovovat se) говори́ть, сказа́тьTak co tomu říkáš?Что ты на э́то ска́жешь?
  3. (poroučet) сказа́ть, приказа́ть, поруча́ть
  4. (slibovat) говори́ть, сказа́ть, обеща́ть
  5. (pojmenovávat, nazývat) называ́ть, обзыва́ть

Vyskytuje se v

: Пусть говоря́т, что хотя́т.Ať si kdo chce co chce říká.

lidé: Лю́ди говоря́т, что ...Lidé říkají, že ...

nadarmo: неда́ром говори́тся, что ...ne nadarmo se říká, že ...

nikdy: Никогда́ не говори́ никогда́.Nikdy neříkej nikdy.

pravda: говори́ть пра́вду в глаза́říkat pravdu do očí

přeskočit: Не говори́ гоп пока́ не перепры́гнешь.Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.

гру́бо: гру́бо говоря́přibližně řečeno, tak říkajíc

идти́: Иду́т слу́хи...Říká se..., Šíří se fámy...

говори́ть: Э́то мне ничего́ не говори́т.To mi nic neříká.

называ́ться: Как э́то называ́ется?Jak se to jmenuje?, Jak se tomu říká?

гоп: Не говори́ гоп, пока́ не перепры́гнешь.Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.

рать: Не хвали́сь, иду́чи на рать, а хвали́сь, иду́чи с ра́ти.Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.

říkat: так/мо́жно сказа́тьtak říkajíc, jak se říká