Hlavní obsah

говори́ть

Nedokonavé sloveso-рю́, -ри́шь; -рённый; -ён, -ена́

  1. говоря́т, что... prý, říká se, že...
  2. И не говори́! hovor.Neříkej!

Vyskytuje se v

вы: говори́ть/быть на вы с кемvykat (si)

глаз: в глаза́ говори́тьříkat do očí/otevřeně pravdu ap.

ина́че: ина́че говоря́/сказа́тьjinak řečeno

как: как ни говори́(те)přece, přesto

коро́че: коро́че (говоря́)stručně řečeno, zkrátka (a dobře)

не́чего: не́чего (и) говори́тьo tom není sporu, (to je) bez diskuse, (to je) bez debat

писа́ть: говори́т как пи́шетmluví jako kniha

ру́сский: Ру́сским языко́м говорю́.Říkám to snad jasně., Mluvím snad česky!

существо́: по существу́ (говоря́)v podstatě (se dá říci), ve skutečnosti, vlastně

су́щность: в су́щности (говоря́)v podstatě, ve skutečnosti, vlastně

гру́бо: гру́бо говоря́přibližně řečeno, tak říkajíc

конкре́тно: говори́ть конкре́тноmluvit k věci, být konkrétní

намёк: говори́ть намёкамиmluvit v narážkách

со́бственно: со́бственно говоря́po pravdě, přesněji řečeno

гро́мко: гро́мко говори́тьhlasitě mluvit

диале́кт: говори́ть на диале́ктеmluvit dialektem

зага́дка: говори́ть зага́дкамиmluvit v hádankách

ко́ротко: ко́ротко говоря́stručně řečeno, zkrátka

мя́гко: мя́гко говоря́/выража́ясьmírně řečeno

напереко́р: говори́ть напереко́рodporovat, odmlouvat

по: говори́ть по телефо́нуtelefonovat

ра́ньше: Ра́ньше поду́май, а пото́м говори́.Nejprve přemýšlej, potom mluv., Mluviti stříbro, mlčeti zlato.

увлече́ние: говори́ть с увлече́ниемmluvit s elánem

хоте́ть: Я хоте́л бы говори́ть с...Chtěl bych mluvit s...

гоп: Не говори́ гоп, пока́ не перепры́гнешь.Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.

зуб: говори́ть сквозь зу́быmluvit skrz zuby

нос: говори́ть (себе́) под носhuhňat (si), mluvit (si) pod vousy

пи́саный: говори́ть как по пи́саномуmluvit jako kniha

факт: Фа́кты говоря́т са́ми за себя́.Fakta hovoří sama za sebe.

филосо́фский: говори́ть с филосо́фским ви́домmluvit s vážnou tváří

чужо́й: с чужо́го го́лоса говори́тьpapouškovat cizí myšlenky a slova

чужо́й: с чужи́х слов говори́тьznát z doslechu, mít zprávu z druhé ruky