Hlavní obsah

вы

Zájmenoвас, вам, вас, о вас, ва́ми

Zájmenoвас, вам, вас, о вас, ва́ми

  1. говори́ть/быть на вы с кем vykat (si)

Vyskytuje se v

ду́мать: Что бы вы ду́мали?Co byste tomu řekli?

обраще́ние: обраще́ние на выvykání

слу́шать: (Я вас) слу́шаю.Haló., Prosím., Poslouchám (vás). v telefonu

благодари́ть: Благодарю́ (вас) за внима́ние.Děkuji (vám) za pozornost.

благода́рный: Я вам о́чень благода́рен.Jsem vám velmi vděčný.

ви́деть: Рад вас ви́деть.Rád vás vidím.

вот: Вот вам прекра́сный приме́р.Tady máte pěkný příklad.

где: Где вы рабо́таете?Kde pracujete?

жи́ться: Как вам живётся?Jak se vám daří?

зараба́тывать: Ско́лько вы зараба́тываете (в ме́сяц)?Kolik vyděláváte (měsíčně)?

зде́шний: Вы зде́шние?Jste místní?

как: Как (вы) пожива́ете?Jak se máte?, Jak se vám žije?

мы́сленно: Мы́сленно мы с ва́ми.V duchu jsme s vámi.

оди́н: У вас семья́? Нет, я оди́н.Máte rodinu? Ne, jsem sám.

подсказа́ть: Вы мне не подска́жете, где вокза́л?Nevíte, kde je divadlo?

познако́миться: Я рад с Ва́ми познако́миться.Těší mě., Rád Vás poznávám.

по́лностью: По́лностью с ва́ми согла́сен.Plně s vámi souhlasím.

призна́тельный: Я вам о́чень призна́телен.Jsem vám velmi zavázán.

рад: Я рад с ва́ми познако́миться.Rád jsem vás poznal., Těší mě.

разме́р: Како́й у вас разме́р?Jakou máte velikost?

с: Начнём с вас.Začneme od vás.

сла́дкий: Вы пьёте сла́дкий чай?Pijete čaj s cukrem?

тра́титься: Заче́м вы так тра́титесь?Proč si děláte takovou škodu?

уго́дно: Что вам уго́дно?Co si přejete?

узна́ть: Разреши́те узна́ть, кто вы тако́й?Mohu se zeptat, co vy jste zač?

хоте́ть: Что вы хоти́те?Co chcete?

разъясне́ние: Прошу́ вас дать мне разъясне́ние.Žádám vás, abyste mi podal vysvětlení.

серде́чно: Серде́чно рад вас ви́деть.Jsem upřímně rád, že vás vidím.

слы́шно: Что у вас слы́шно?Co je u vás nového?

dařit se: Как дела́?, Как (вы) живёте?Jak se Vám daří?

povídat: (Да) что вы говори́те!Ale nepovídejte!

bavit se: (Вам) хорошо́ повесели́ться!Dobře se bavte!

bolet: Что у Вас боли́т?Co Vás bolí?

bydlet: Где вы живёте?Kde bydlíte?

být: Вы отку́да?Odkud jste?

cesta: Вы мо́жете мне показа́ть доро́гу на ка́рте?Můžete mi ukázat cestu na mapě?

cítit se: Как вы себя́ чу́вствуете?, Как ва́ше самочу́вствие?Jak se cítíte?

děkovat: Благодарю́ (вас) за внима́ние.Děkuji (vám) za pozornost.

dioptrie: Ско́лько у вас дио́птрий?Kolik máte dioptrií?

doufat: Вы меня́, наде́юсь, по́няли.Doufám, že jste mě pochopili.

dovolat se: Я не мог к вам дозвони́ться по телефо́ну.Nemohl jsem se k vám dovolat.

dovolená: Где вы бы́ли в о́тпуске?Kde jste byli na dovolené?

dovolit si: Вы мо́жете себе́ э́то позво́лить (купи́ть)?Můžete si to dovolit (koupit)?

drobné: У вас нет ме́лочи?Nemáte drobné?

francouzsky: Вы говори́те по-францу́зски?Umíte francouzsky?

hlupák: Они́ вас, мя́гко говоря́, вы́ставили дурако́м.Udělali z vás, mírně řečeno, hlupáka.

chápat: Я не понима́ю, чего́ вы от меня́ хоти́те.Nechápu, co po mně chcete.

jistý: Вы уве́рены в э́том?Jste si tím jist?

jméno: приве́тствуем вас от и́мени кого/чегоvítáme vás jménem koho/čeho

jmenovat se: Как вас зову́т?Jak se jmenujete?

kam: Куда́ вы е́дете?Kam jedete?

kolik: Вы не подска́жете кото́рый час?Můžete mi říci kolik je hodin?

krátký: У вас коро́ткая па́мять.Máte krátkou paměť.

libo: Как вам уго́дно.Jak je libo.

milý: Вы о́чень любе́зны.To je od vás velice milé.

mít: Вам сле́довало бы подожда́ть.Měl byste počkat.

moct: Вы не могли́ бы мне помо́чь?Mohl byste mi pomoci?

nahledat se: Ну и наиска́лся я вас!Co jsem se vás nahledal!

náhodou: Вы случа́йно не зна́ете...Nevíte náhodou...

německy: Вы говори́те по-неме́цки?Mluvíte německy?

nesmět: Вам нельзя́.Nesmíte.

nést: Я приношу́ вам хоро́шие изве́стия.Nesu vám dobré zprávy.

oběd: Что у вас на обе́д?Co máte k obědu?

odměnit se: Как я могу́ отблагодари́ть вас?Jak se vám mohu odměnit?

pamatovat se: Он, по́мнится, у вас ча́сто быва́л.Pamatuji se, že k vám chodíval.

plést: Вы меня́ с кем-то перепу́тали.Asi si mě s někým pletete.

plně: Я с Ва́ми вполне́ согла́сен.Plně s Vámi souhlasím.

pochodit: Что у вас вы́шло?Jak jste pochodil?

pokoj: У вас есть свобо́дный но́мер?Máte volný pokoj?

pomoct: Разреши́те вам помо́чь?Dovolíte, abych vám pomohl?

poplést: Вы меня́ сби́ли с то́лку!Vy jste mě popletli!

poznat: Рад с ва́ми познако́миться., О́чень прия́тно, что я с ва́ми познако́мился.Těší mě, že jsem vás poznal.

proclení: Име́ется/Есть ли у Вас что-нибу́дь, подлежа́щее деклари́рованию?Máte něco k proclení?

projít: Э́то вам да́ром не пройдёт!Tohle vám jen tak neprojde!

prosba: У меня́ к Вам про́сьба.Mám k Vám prosbu.

přání: Каки́е у Вас пожела́ния?, Чего́ Вам?Jaké máte přání?

přát: Жела́ю Вам счастли́вого пути́.Přeji Vám šťastnou cestu.

přát si: Как вам уго́дно.Jak si přejete.

představit: Разреши́те предста́вить вам моего́ дру́га.Dovolte mi, abych vám představila svého přítele.

přepojit: Вы не могли́ бы меня́ соедини́ть с...?Můžete mě přepojit na ...?

přestupovat: Вам не на́до де́лать переса́дку.Nemusíte přestupovat.

připojit se: Могу́ к вам присоедини́ться?Mohu se k vám připojit?

přizpůsobit se: Договори́тесь, я подстро́юсь под вас.Domluvte se, já se vám přizpůsobím.

půjčit: Вы мо́жете одолжи́ть мне слова́рь?Můžete mi půjčit slovník?

rád: Рад с ва́ми познако́миться.Rád vás poznávám.

rozměnit: Вы мне не разменя́ете со́тню?Můžete mi rozměnit stovku?

sjet: Я зае́ду за ва́ми на маши́не.Sjedu pro vás autem.

sladit: Вы пьёте ко́фе с са́харом?Sladíte kávu?

slovíčko: Мо́жно вас на па́ру слов?Na slovíčko, prosím.

slyšet: Говори́те гро́мче, вас не слы́шно.Mluvte hlasitěji, není vás slyšet.

smět: Разреши́те пригласи́ть вас на та́нец?Smím prosit?

snažně: Умоля́ю вас.Snažně vás prosím.

souhlasit: Вы согла́сны?Souhlasíte?

splést si: Вы меня́ с кем-то перепу́тали.S někým jste si mě spletl.

stydět se: Как вам не сты́дно!Že se nestydíte!

šuškat: О чём вы там секре́тничаете?Co si tam šuškáte?

trčet: Где вы застря́ли?Kde trčíte?

вы: говори́ть/быть на вы с кемvykat (si)