Hlavní obsah

где

Příslovce

  1. kdeГде вы рабо́таете?Kde pracujete?
  2. hovor.někde

Vyskytuje se v

весть: не бог весть где/куда́/отку́даbůhvíkde, bůhvíkam, bůhvíodkud

ле́во: где пра́во, где ле́воkde je vpravo, kde je vlevo

неве́сть: неве́сть кто/что/где/куда́/когда́/почему́bůhví/kdoví kdo/co/kde/kam/kdy/proč

пра́во: где пра́во, где ле́во (не зна́ет)neví, která bije

сиде́ть: вот где сиди́т кто/что у когоmít plné zuby koho/čeho

слы́ханный: где э́то слы́хано?kdo to kdy slyšel?

где́-то: Приду́ где́-то о́коло восьми́.Přijdu asi kolem osmé.

ма́ло: ма́ло гдеtéměř nikde

подсказа́ть: Вы мне не подска́жете, где вокза́л?Nevíte, kde je nádraží?

учи́ться: Где ты у́чишься?Kde studuješ?

зимова́ть: показа́ть, где ра́ки зиму́ютukázat, zač je toho loket

раздобы́ть: Где бы мне де́нег раздобы́ть?Kde bych tak sehnal peníze?

рак: показа́ть, где ра́ки зиму́ютukázat, zač je toho loket

dát se: Kde se dalo.Где то́лько бы́ло мо́жно.

jinde: někde jindeгде-нибу́дь, где́-то

bydlet: Kde bydlíte?Где вы живёте?

dovolená: Kde jste byli na dovolené?Где вы бы́ли в о́тпуске?

kde: Kde bydlíš?Где ты живёшь?

narodit se: Kde ses narodil?Где ты роди́лся?

pořád: Pořád někde lítá!Её ве́чно где-то но́сит!

přesednout: Kde mám přesednout?Где мне на́до сде́лать переса́дку?

setkat se: Kde se setkáme?Где мы встре́тимся?

trčet: Kde trčíte?Где вы застря́ли?

vězet: Kde vězíš?Где ты застря́л?, Где ты пропада́л?

zastihnout: Kde vás zastihnu?Где вас заста́ть?

chtít se: Když se chce, všechno jde.Захо́чешь - смо́жешь., Где хоте́ние, там и уме́ние.

loket: ukázat, zač je toho loketпоказа́ть, где ра́ки зиму́ют

pes: V tom je (ten) zakopaný pes!Вот где соба́ка зары́та!

potud: Mám toho až potud dost, po krk.С меня́ хва́тит., У меня́ вот где сиди́т.

prach: být pořád někde v prachuве́чно где́-то бе́гать

slyšet: Kdo to jakživ slyšel.Где э́то слы́хано.

zač: Já vám ukážu, zač je toho loket!Я вам покажу́, где ра́ки зиму́ют!

zakopaný: V tom je ten pes zakopaný!Вот где соба́ка зары́та!