Hlavní obsah

где

Příslovce

  1. kdeГде вы рабо́таете?Kde pracujete?
  2. hovor.někde

Vyskytuje se v

ле́во: где пра́во, где ле́воkde je vpravo, kde je vlevo

неве́сть: неве́сть кто/что/где/куда́/когда́/почему́bůhví/kdoví kdo/co/kde/kam/kdy/proč

пра́во: где пра́во, где ле́во (не зна́ет)neví, která bije

сиде́ть: вот где сиди́т кто/что у когоmít plné zuby koho/čeho

слы́ханный: где э́то слы́хано?kdo to kdy slyšel?

где: Где вы рабо́таете?Kde pracujete?

где́-то: Приду́ где́-то о́коло восьми́.Přijdu asi kolem osmé.

подсказа́ть: Вы мне не подска́жете, где вокза́л?Nevíte, kde je divadlo?

зимова́ть: показа́ть, где ра́ки зиму́ютukázat, zač je toho loket

раздобы́ть: Где бы мне де́нег раздобы́ть?Kde bych tak sehnal peníze?

рак: показа́ть, где ра́ки зиму́ютukázat, zač je toho loket

dát se: Где то́лько бы́ло мо́жно.Kde se dalo.

jinde: где-нибу́дь, где́-тоněkde jinde

bydlet: Где вы живёте?Kde bydlíte?

dovolená: Где вы бы́ли в о́тпуске?Kde jste byli na dovolené?

kde: Где ты живёшь?Kde bydlíš?

narodit se: Где ты роди́лся?Kde ses narodil?

pořád: Её ве́чно где-то но́сит!Pořád někde lítá!

přesednout: Где мне на́до сде́лать переса́дку?Kde mám přesednout?

setkat se: Где мы встре́тимся?Kde se setkáme?

trčet: Где вы застря́ли?Kde trčíte?

vězet: Где ты застря́л?, Где ты пропада́л?Kde vězíš?

loket: показа́ть, где ра́ки зиму́ютukázat, zač je toho loket

pes: Вот где соба́ка зары́та!V tom je (ten) zakopaný pes!

potud: С меня́ хва́тит., У меня́ вот где сиди́т.Mám toho až potud dost, po krk.

prach: ве́чно где́-то бе́гать, кого где-то ве́чно но́ситbýt pořád někde v prachu

rozum: О чём ты ду́мал?, Где была́ твоя́ голова́?Kam jsi dal rozum?

slyšet: Где э́то слы́хано.Kdo to jakživ slyšel.

zač: Я вам покажу́, где ра́ки зиму́ют!Já vám ukážu, zač je toho loket!

zakopaný: Вот где соба́ка зары́та!V tom je ten pes zakopaný!

весть: не бог весть где/куда́/отку́даbůhvíkde, bůhvíkam, bůhvíodkud