Hlavní obsah

dovolená

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (uvolnění ze zaměstnání) о́тпускplacená dovolenáопла́ченный о́тпускřádná dovolenáочередно́й о́тпускbýt na dovolenéбыть в о́тпускеmateřská dovolenáдекре́тный о́тпуск, декре́тzdravotní dovolenáо́тпуск по боле́зниneplacená dovolenáо́тпуск без сохране́ния содержа́ния
  2. (rekreace) о́тпуск, о́тдыхjet na dovolenouе́хать в о́тпускKde jste byli na dovolené?Где вы бы́ли в о́тпуске?

Vyskytuje se v

celozávodní: celozávodní dovolenáколлекти́вный о́тпуск

mateřský: mateřská dovolenáдекре́тный о́тпуск, декре́т

placený: placená dovolenáопла́чиваемый о́тпуск

zákrok: sport. nedovolený zákrokзапрещённый приём

zdravotní: zdravotní dovolenáо́тпуск по боле́зни

čerpání: čerpání dovolenéиспо́льзование о́тпуска

čerpat: čerpat dovolenouбрать о́тпуск

dovolený: dovolená rychlostдопусти́мая ско́рость

dovolit: Dovolte, abych se představil.Разреши́те предста́виться.

dovolit si: Můžete si to dovolit (koupit)?Вы мо́жете себе́ э́то позво́лить (купи́ть)?

laskavě: Když laskavě dovolíte.С ва́шего любе́зного разреше́ния.

měsíční: měsíční dovolenáме́сячный о́тпуск

na: být na dovolenéбыть в о́тпуске

nárok: Má nárok na dovolenou.Ему́ полага́ется о́тпуск.

nastoupit: nastoupit na dovolenouуйти́ в о́тпуск

odjet: odjet na služební cestu/dovolenouуе́хать в командиро́вку/о́тпуск

pomoct: Dovolíte, abych vám pomohl?Разреши́те вам помо́чь?

požádat: požádat o dovoleníпопроси́ть разреше́ния, отпроси́ться

představit: Dovolte mi, abych vám představila svého přítele.Разреши́те предста́вить вам моего́ дру́га.

trávit: trávit dovolenou u mořeпроводи́ть о́тпуск на мо́ре

užít: Pěkně si užijte dovolenou!Наслажда́йтесь о́тпуском!

vyčerpat: vyčerpat dovolenouиспо́льзовать о́тпуск

žádat: žádat o dovolenouпроси́ться в о́тпуск

představit se: Dovolte (mi), abych se představil.Разреши́те (мне) предста́виться.

бере́менность: mateřská dovolená v době před porodemо́тпуск по бере́менности

вы́нужденный: nucená dovolenáвы́нужденный прогу́л

о́тпуск: mateřská dovolenáдекре́тный о́тпуск

допуска́ться: není dovoleno..., nesmí se..., je zakázáno...не допуска́ется...

проси́ться: žádat o dovolenouпроси́ться в о́тпуск

разреше́ние: Když dovolíš, budu ti tykat.С твоего́ разреше́ния позво́лю себе́ на ты.

dovolená: mateřská dovolenáдекре́тный о́тпуск, декре́т