Hlavní obsah

nést

Nedokonavé sloveso

  1. (přenášet v ruce ap.) (по)нести́nést kufrнести́ чемода́н
  2. (přicházet s něčím) принести́, нанести́, преподнести́Nesu vám dobré zprávy.Я приношу́ вам хоро́шие изве́стия.Co nám neseš?Что ты нам принёс?
  3. (držet v poloze) нести́
  4. (unášet - o vodě ap.) нести́, понести́(větrem) дуть
  5. (snášet - utrpení ap.) нести́, влечь, терпе́ть
  6. (přinášet užitek) нести́, приноси́тьVklady nesou úroky.Сбереже́ния прино́сят проце́нты.
  7. (klást vejce) нести́, класть я́йца
  8. (jméno, titul ap.) нести́, име́ть
  9. (vinu ap.) нести́nést odpovědnost za koho/coнести́ отве́тственность, отвеча́ть за кого/что

Vyskytuje se v

nést se: nést se jako královnaходи́ть как короле́ва

odpovědnost: nést odpovědnost za coнести́ отве́тственность за что

нести́: нести́ отве́тственностьnést odpovědnost, mít odpovědnost, odpovídat za co

па́ва: Выступа́ет, сло́вно па́ва.Nese se jako páv.