Hlavní obsah

nesení

Vyskytuje se v

nést: Co nám neseš?Что ты нам принёс?

nést: nést kufrнести́ чемода́н

nést: Nesu vám dobré zprávy.Я приношу́ вам хоро́шие изве́стия.

nést: Vklady nesou úroky.Сбереже́ния прино́сят проце́нты.

nést: nést odpovědnost za koho/coнести́ отве́тственность, отвеча́ть за кого/что

nést se: nést se jako královnaходи́ть как короле́ва

odpovědnost: nést odpovědnost za coнести́ отве́тственность за что

нести́: нести́ отве́тственностьnést odpovědnost, mít odpovědnost, odpovídat za co

па́ва: Выступа́ет, сло́вно па́ва.Nese se jako páv.