Hlavní obsah

odpovědnost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (ručení za něco) отве́тственность кого/чего за чтоnést odpovědnost za coнести́ отве́тственность за чтоmít odpovědnost za coнести́ отве́тственность, отвеча́ть, руча́ться за чтоpřihlásit se k odpovědnosti za co atentát ap.призна́ть свою́ отве́тственность, заяви́ть о свое́й отве́тственности за чтоpřevzít odpovědnostвзять на себя́ отве́тственностьprávní odpovědnostюриди́ческая отве́тственностьhmotná odpovědnostматериа́льная отве́тственностьkolektivní odpovědnostкруговая пору́ка, коллекти́вная отве́тственностьodpovědnost vůči třetí osobě při autonehodě ap.отве́тственность тре́тьей стороны́zbavit koho odpovědnostiосвободи́ть от отве́тственностиtrestní odpovědnostуголо́вная отве́тственность
  2. (vlastnost odpovědného) отве́тственность, серьёзность кого

Vyskytuje se v

hmotný: материа́льная отве́тственностьpráv. hmotná odpovědnost

mimosmluvní: внедого́ворная отве́тственностьpráv. mimosmluvní odpovědnost

trestní: уголо́вная отве́тственностьtrestní odpovědnost

věcný: материа́льная отве́тственностьpráv. věcná odpovědnost

vědomí: созна́ние отве́тственностиvědomí odpovědnosti

nést: нести́ отве́тственность, отвеча́ть за кого/чтоnést odpovědnost za koho/co

pohnat: призва́ть кого к отве́туpohnat koho k odpovědnosti

převzít: взять/приня́ть (на себя́) обяза́тельствоpřevzít odpovědnost

vyhnout se: уклони́ться от обя́занности/отве́тственностиvyhnout se povinnosti/odpovědnosti

vyvléct se: избе́гнуть отве́тственностиvyvléci se z odpovědnosti

zbavit: лиши́ть отве́тственности за чтоzbavit odpovědnosti za co

нести́: нести́ отве́тственностьnést odpovědnost, mít odpovědnost, odpovídat za co

разъясне́ние: разъясне́ние отве́тственностиpoučení o odpovědnosti

уголо́вный: уголо́вная отве́тственностьtrestní odpovědnost

отве́тственность: под ва́шу отве́тственностьna vaši odpovědnost

куст: спря́таться в кусты́strčit hlavu do písku, utéct před problémy, leknout se odpovědnosti

odpovědnost: уголо́вная отве́тственностьtrestní odpovědnost