Hlavní obsah

име́ть

Nedokonavé sloveso-е́ю, -е́ешь

  1. mít, vlastnit koho/co právo, peníze ap.
  2. mít, obsahovat coиме́ть значе́ниеmít význam, znamenat

Nedokonavé sloveso-е́ю, -е́ешь

  1. име́ть что про́тив кого/чего mít něco proti komu/čemu
  2. Ничего́ не име́ю про́тив. Nejsem proti.

Vyskytuje se v

веще́ственный: веще́ственные имена́ существи́тельныеlátková podstatná jména

вид: име́ть в виду́mít na mysli, mínit

возмо́жность: име́ть возмо́жностьmít možnost

отвлечённый: отвлечённые имена́ существи́тельныеpodstatná jména abstraktní

поня́тие: поня́тия не име́юnemám (ani) ponětí, netuším

представле́ние: представле́ния не име́юnemám tušení, nemám nejmenší představu

хожде́ние: име́ть хожде́ние где, среди когоbýt v oběhu kde mince ap.

честь: честь име́юporoučím se při rozloučení

ввиду́: име́ть ввиду́mít na mysli

вид: Кого́ и́менно ты име́ешь в виду́?Koho konkrétně máš na mysli?

значе́ние: Э́то не име́ет значе́ния.Nemá to cenu.

под: име́ть под руко́йmít po ruce

представле́ние: (Я) не име́ю представле́ния.Nemám ponětí.

смысл: Э́то не име́ет никако́го смы́сла.To nedává (žádný) smysl.

бульо́н: име́ть бульо́н от чегоvyvařit z čeho získat, vydělat

друг: Не име́й сто рубле́й, а име́й сто друзе́й.Je lepší mít sto přátel než sto rublů.

плечо́: го́лову на плеча́х име́тьmít hlavu na správném místě, chovat se rozumně

суди́мость: име́ть суди́мостьmít záznam, být (v minulosti) trestán