Hlavní obsah

смысл

Podstatné jméno, rod mužský

  1. в смы́сле чего co se týče koho/čeho
  2. в по́лном смы́сле сло́ва hovor.v pravém smyslu slova

Vyskytuje se v

вопреки́: вопреки́ здра́вому смы́слуproti zdravému rozumu

определённый: в определённом смы́слеv určitém/jistém smyslu

собира́тельный: в собира́тельном смы́слеsouhrnně, obecně

bez, beze: без смы́сла, нескла́дноbez hlavy a paty

jistý: в изве́стном смы́сле сло́ваv jistém slova smyslu

rozum: здра́вый смыслzdravý rozum

dávat: Э́то не име́ет никако́го смы́сла.To nedává smysl.

doslovný: в буква́льном смы́сле сло́ваv doslovném slova smyslu

pravý: в по́лном смы́сле сло́ваv pravém smyslu slova

smysl: в по́лном/хоро́шем/у́зком смы́сле сло́ваv pravém/dobrém/užším smyslu slova

příčit se: противоре́чить здра́вому смы́слуpříčit se zdravému rozumu

stránka: в э́том отноше́нии, в э́том смы́слеpo této stránce

význam: в перено́сном смы́слеling. v přeneseném významu

смысл: в смы́сле чегоco se týče koho/čeho