Hlavní obsah

смысл

Podstatné jméno, rod mužský

  1. smysl, význam, obsah slov, událostí ap.Э́то не име́ет никако́го смы́сла.To nedává (žádný) smysl.
  2. smysl, účel, cíl života ap.
  3. rozum

Podstatné jméno, rod mužský

  1. в смы́сле чего co se týče koho/čeho
  2. в по́лном смы́сле сло́ва hovor.v pravém smyslu slova

Vyskytuje se v

вопреки́: вопреки́ здра́вому смы́слуproti zdravému rozumu

определённый: в определённом смы́слеv určitém/jistém smyslu

собира́тельный: в собира́тельном смы́слеsouhrnně, obecně

bez, beze: bez hlavy a patyбез смы́сла, нескла́дно

jistý: v jistém slova smysluв изве́стном смы́сле сло́ва

rozum: zdravý rozumздра́вый смысл

rozum: selský rozumсмека́лка, здра́вый смысл

dávat: To nedává smysl.Э́то не име́ет никако́го смы́сла.

doslovný: v doslovném slova smysluв буква́льном смы́сле сло́ва

pravý: v pravém smyslu slovaв по́лном смы́сле сло́ва

smysl: v pravém/dobrém/užším smyslu slovaв по́лном/хоро́шем/у́зком смы́сле сло́ва

smysl: To nemá žádný smysl.Э́то не име́ет никако́го смы́сла.

příčit se: příčit se zdravému rozumuпротиворе́чить здра́вому смы́слу

stránka: po této stránceв э́том отноше́нии, в э́том смы́сле

význam: ling. v přeneseném významuв перено́сном смы́сле