Hlavní obsah

něco

Vyskytuje se v

dřív: o něco dřívпора́ньше

od, ode: od každého něcoот ка́ждого понемно́гу

v, ve: Má něco v hlavě. myslí mu toОн с голово́й., У него́ есть голова́ на плеча́х.

bolet: Bolí tě něco?У тебя́ боли́т что-нибу́дь?

extra: Musí mít vždycky něco extra.Ему́ всегда́ ну́жно что́-нибудь осо́бенное.

klapat: Tady něco neklape.Здесь что-то не так.

povídat: povídat si něco pro sebeбормота́ть под но́с

proclení: Máte něco k proclení?Име́ется/Есть ли у Вас что-нибу́дь, подлежа́щее деклари́рованию?

hrát: Tady něco nehraje.Тут что́-то не так.

něco: Něco pravdy na tom je.В э́том есть до́ля пра́вды.

přes, přese: Přeletělo mu něco přes nos.Кака́я-то му́ха его́ укуси́ла.

stranou: dát (si) něco stranouотложи́ть на чёрный день

za: Za tím něco vězí.Тут что́-то не так.

zlé: Všechno zlé je na něco dobré.Во вся́ком плохо́м есть хоро́шее.