Hlavní obsah

žít

Vyskytuje se v

dluh: жить в долгžít na dluh

pokoj: жить в ми́ре и поко́еžít v míru a pokoji

domácnost: жить одно́й семьёйžít ve společné domácnosti

hojnost: жить в изоби́лииžít v hojnosti

ilegalita: жить на нелега́льном положе́нииžít v ilegalitě

luxus: жить в ро́скошиžít v luxusu

osaměle: жить обосо́бленно, вести́ одино́кую жизньžít osaměle

poustevník: жить отше́льникомžít jako poustevník

sen: жить как во снеžít jako ve snu

ústraní: жить в уедине́нииžít v ústraní

vesele: вести́ весёлый о́браз жи́зниžít vesele

zapít: зали́ть го́реzapít žal

zdravě: жить здоро́воzdravě žít

čtyři: жить в одино́чествеžít mezi čtyřmi zdmi

flinta: сложи́ть ору́жиеhodit flintu do žita

hromádka: сожи́тельствовать с кемžít na hromádce s kým

poměr: жить не по сре́дствамžít si nad poměry

účet: жить за чужо́й счётžít na cizí účet

výt: С волка́ми жить, по-во́лчьи выть.Chceš-li s vlky žít, musíš s nimi výt.

z, ze: перебива́ться с хле́ба на квасžít z ruky do úst

žito: сложи́ть ору́жие, опуска́ть ру́киhodit flintu do žita vzdát se

вы́пить: вы́пить с го́ряzapít žal

долг: жить в долгžít na dluh

нараспа́шку: жить нараспа́шкуžít nevázaným životem

вдали́: жить вдали́ от родны́хžít daleko od příbuzných

вдвоём: жить вдвоёмžít ve dvou

врозь: Супру́ги разошли́сь и живу́т врозь.Manželé se rozešli a žijí odděleně.

го́род: жить за́ городомžít na předměstí

жить: жить за чужо́й счётžít na cizí účet

как: Как (вы) пожива́ете?Jak se máte?, Jak se vám žije?

незави́симо: жить незави́симоsamostatně žít

оди́н: Он живёт оди́н.Žije sám.

одино́чка: жить одино́чкойžít osaměle

под: жить под Москво́йžít v okolí Moskvy

спарта́нец: жить спарта́нцемžít jako spartán

чуде́сно: Жить так чуде́сно!Žít je nádherné!

ба́рин: жить ба́риномžít si jako milostpán

одино́ко: жить одино́коžít samotářsky

перебива́ться: с хле́ба на квас перебива́тьсяžít z ruky do úst

све́чка: жечь све́чку с обо́их концо́вpálit svíčku z obou konců, užívat si života na plný plyn, žít rychle

сыр: как сыр в ма́сле ката́тьсяmít se jako prase v žitě, žít si jako v bavlnce

žít: svoboda ap. да здра́вствуетať žije