Hlavní obsah

dluh

Vyskytuje se v

amortizace: амортиза́ция до́лгаamortizace dluhu

kyslíkový: кислоро́дный долг, недоста́ток кислоро́даfyziol. kyslíkový dluh

nadělat: наде́лать оши́бок/долго́вnadělat chyby/dluhy

splatit: погаси́ть долг/креди́тsplatit dluh/úvěr

topit se: тону́ть в долга́хtopit se v dluzích

umoření: погаше́ние долго́вumoření dluhů

umořit: погаси́ть долгumořit dluh

vrátit: отда́ть долгvrátit dluh

vylízat se: вы́браться из долго́вvylízat se z dluhů

vymazat: аннули́ровать долгvymazat dluh

vyrovnaný: части́чно пога́шенный долгčástečně vyrovnaný dluh

zahladit: погаси́ть долгfin. zahladit dluh

žít: жить в долгžít na dluh

krk: Он по́ уши в долга́х.Je po krk v dluzích.

vězet: быть по́ уши в долга́хvězet po uši v dluzích

долг: жить в долгžít na dluh

жить: жить в долгžít na dluh

погаси́ть: погаси́ть долгsplatit dluh

погряза́ть: погряза́ть в долга́хtopit se v dluzích

dluh: жить в долгžít na dluh