Hlavní obsah

poměr

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (příbuzenský, pracovní ap.) (со)отноше́ниеpříbuzenský poměrро́дственные отноше́нияpracovní poměrтрудовы́е отноше́ния
  2. (číselný vztah) отноше́ние, пропо́рцияpoměr branekсчёт, соотноше́ние мяче́й
  3. (postoj) отноше́ние, подхо́д
  4. (pletka) рома́н, связьmít poměr s kýmбыть в свя́зи с кем
  5. poměry (panující podmínky) усло́вия, обстоя́тельства, положе́ниеmajetkové poměryиму́щественное положе́ниеrodinné poměryсеме́йные обстоя́тельства

Vyskytuje se v

majetkový: материа́льное положе́ниеmajetkové poměry

dolar: соотноше́ние рубль-до́лларpoměr rublu k dolaru

intimní: Они́ нахо́дятся в инти́мной свя́зи.Mají intimní poměr.

rozvázat: расто́ргнуть трудовы́е отноше́нияrozvázat pracovní poměr

ukončit: расто́ргнуть трудово́й догово́рukončit pracovní poměr

žádost: расторже́ние трудово́го догово́ра по со́бственному жела́ниюrozvázání pracovního poměru na vlastní žádost

žít: жить не по сре́дствамžít si nad poměry

pracovat: совмеща́тьpracovat na vedlejší pracovní poměr

расто́ргнуть: расто́ргнуть трудово́й догово́рrozvázat pracovní poměr

расторже́ние: расторже́ние трудово́го догово́раrozvázání pracovního poměru

соотноше́ние: соотноше́ние по́нятийpoměr pojmů, relace

трудово́й: трудовы́е отноше́нияpracovní poměr

рома́н: Кру́тит с ней рома́н.Má s ní poměr., Chodí s ní.

poměr: трудовы́е отноше́нияpracovní poměr