Hlavní obsah

den

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (24 hodin) су́тки, деньtéhož dneв тот са́мый деньden natoна сле́дующий деньden před odjezdemза день до отъе́здаza 14 dnůче́рез две неде́лиvšední denбу́дний деньpracovní dnyрабо́чие дни, бу́дниdny pracovního kliduвыходны́е дниnávštěvní dnyприёмные (дни)Štědrý denРожде́ственский соче́льникdo dnešního dneдо сего́дняшнего дняkaždý denежедне́вно, ка́ждый день
  2. (bílý den) деньDobrý den.До́брый день., Здра́вствуйте.ve dne v nociднём и но́чьюpolární denполя́рный деньve dneднём
  3. dny (časy) дни, вре́мя

Vyskytuje se v

díkůvzdání: Den díkůvzdáníДень благодаре́ния

dobrý: Dobrý den!До́брый день!

dveře: den otevřených dveříДень откры́тых двере́й

i: dnem i nocíднём и но́чью

návštěvní: návštěvní denприёмный день, день приёма госте́й

noc: ve dne v nociднём и но́чью

od, ode: den ode dneизо дня в день

otevřený: den otevřených dveříдень откры́тых двере́й

požehnaný: požehnaný denблагослове́нный день

předtím: den předtímнакану́не

sanitární: sanitární denсанита́рный день

soudný: náb. soudný denсу́дный день, день Стра́шного суда́

tento: tento denсего́дня

v, ve: ve dne v nociднём и но́чью

všední: všední dnyбу́дни, бу́дничные дни

výplatní: výplatní denвыплатно́й день, hovor. пэ́йдей

výroční: výroční denгодовщи́на

za: za bílého dneсреди́ бе́ла дня

zavírací: zavírací denвыходно́й день

celý: Cos dělal celý den?Что ты де́лал весь день?

dno: s dvojitým dnemс двойны́м дном

dodat: dodat co do dvou dnůдоста́вить что в тече́ние двух су́ток

chýlit se: Den se chýlí k večeru.День кло́нится к ве́черу.

každý: každý denка́ждый день, ежедне́вно

krušný: v těchto krušných dnechв э́ти тру́дные дни

lelkovat: Celý den lelkuje.Безде́льничает весь день.

nachodit: Za den nachodí třicet kilometrů.За день нахо́дит три́дцать киломе́тров.

narazit: narazit na dnoсесть на мель

natáčecí: natáčecí denсъёмочный день

normální: normální pracovní dnyобы́чные рабо́чие дни, бу́дни

ob: ob denче́рез день

pár: za pár dníче́рез па́ру дней

pracovat: pracovat ve dne v nociтруди́ться днём и но́чью

probrat: probrat události dneперебра́ть собы́тия дня

představit si: Představ si, že mi volá každý den!Предста́вь себе́, он мне звони́т ка́ждый день!

přiblížit se: Přiblížil se den odjezdu.Прибли́зился день отъе́зда.

příští: příštího dneна сле́дующий день

slavný: slavný denвели́кий/сла́вный день

v, ve: v těchto dnechна дня́х

vypít: vypít co do dnaосуши́ть что

za: dvakrát za denдва ра́за в день