Hlavní obsah

pár

Podstatné jméno, rod mužský

  • (dvojice) па́раmanželský párсупру́жеская чета́

Vyskytuje se v

iontový: iontový párио́нная па́ра

manželský: manželský párсупру́жеская па́ра

krok: Je to jen pár kroků.Э́то в двух шага́х отсю́да.

minuta: na pár minutна па́ру мину́т

pár: za pár dníче́рез па́ру дней

prohodit: prohodit pár slovпереки́нуться сло́вом

upustit: přen. upustit páru uvolnit se, zklidnit seвы́пустить пар

копе́йка: stojí to pár halířů, je to levnéкопе́йки сто́ит

па́рник: Ruský krasobruslařský pár získal v soutěži třetí místo.Росси́йские па́рники в соревнова́нии за́няли тре́тье ме́сто.

шаг: pár kroků, velmi blízkoв двух-трёх шага́х

два: pár kroků odsud velice blízko в двух шага́х

воробе́й: Vyslovené slovo ani párem volů zpátky nedostaneš.Сло́во не воробе́й, вы́летит не пойма́ешь.

гриб: Stojí to pár šupů. velmi levnéЭ́то деше́вле грибо́в.

кле́щи: nevytáhneš to ani párem volů z kohoсло́ва клеща́ми не вы́тянешь из кого