Hlavní obsah

tento, hovor. tenhle

Vyskytuje se v

tento: tento - onen, tento - tamten, tenhle - tamtenbližší ze dvou (вот) тот - (вот) э́тот, оди́н - друго́й

doba: touto dobouв то вре́мя

ohled: v tomto ohleduв э́том отноше́нии

jet: Jede tenhle autobus k/do ...?Э́тот авто́бус идёт до/в ... ?

krušný: v těchto krušných dnechв э́ти тру́дные дни

okolnost: za těchto okolnostíпри таки́х обстоя́тельствах

pasovat: Nepasuje jí tento odstín.Ей не подхо́дит э́тот тон.

projít: Tohle vám jen tak neprojde!Э́то вам да́ром не пройдёт!

předpoklad: Máš předpoklady pro tuto práci.У тебя́ предпосы́лки для э́той рабо́ты.

skončit: Tohle špatně skončí.Всё э́то пло́хо ко́нчится.

týden: minulý/tento/příští týdenна про́шлой/э́той/сле́дующей неде́ле

v, ve: v těchto dnechна дня́х

vést: Vede tato cesta do ...?Э́та доро́га ведёт в ...?

zadaný: Promiňte, ale tento stůl je zadaný.Извини́те, но э́тот сто́лик за́нят.

zajímat: Zajímá mě tato otázka.Меня́ интересу́ет э́тот вопро́с.

stránka: po této stránceв э́том отноше́нии, в э́том смы́сле

разобра́ть: V tomhle se ani čert nevyzná.В э́том де́ле сам чёрт ничего́ не разберёт.

сей: v této věciна сей счёт

лес: Tato věda je pro něj španělská vesnice.Э́та нау́ка для него́ тёмный лес.

настоя́щий: v dané chvíli, v tomto okamžikuв настоя́щий моме́нт

теку́щий: v tomto roce, letosв теку́щем году́

tamten: tento - tamtenodkazuje na vzdálenější se dvou э́тот - тот