Hlavní obsah

okolnost

Podstatné jméno, rod ženský

  • обстоя́тельствоza těchto okolnostíпри таки́х обстоя́тельствахshodou okolnostíблагодаря́ стече́нию обстоя́тельствpolehčující/přitěžující okolnostсмягча́ющее/отягча́ющее обстоя́тельствоza všech okolnostíпри любы́х обстоя́тельствах

Vyskytuje se v

polehčující: смягча́ющее обстоя́тельствоpolehčující okolnost

přitěžující: отягча́ющие обстоя́тельстваpráv. přitěžující okolnost

shoda: стече́ние обстоя́тельствshoda okolností

záviset: Э́то зави́сит от обстоя́тельств.To závisí na okolnostech.

přiznání: Призна́ние облегча́ет вину́.Přiznání je polehčující okolnost.

обстоя́тельство: стече́ние обстоя́тельствshoda okolností

смягча́ющий: смягча́ющие обстоя́тельстваpolehčující okolnosti

совпаде́ние: по совпаде́ниюshodou okolností

давле́ние: реши́ться под давле́нием обстоя́тельствrozhodnout se pod tlakem okolností

тече́ние: плыть по тече́ниюplavat po proudu, pasivně se podřizovat okolnostem

okolnost: благодаря́ стече́нию обстоя́тельствshodou okolností