Hlavní obsah

ten, ta, to

Zájmeno

 1. (známý ze souvislosti) э́тот, э́та, э́то
 2. (tento) э́тот, э́та, э́то(tamten) тот, та, то
 3. čím - tím (při srovnání ap.) чем - тем
 4. to (odkazuje na známý fakt, při představování ap.) э́то, то
 5. (časově daný) э́тот, э́та, э́то, тот, та, то
 6. hovor. expr.(v citových vyjádřeních) э́тот, э́та, э́то
 7. ten samý hovor.(tentýž) тот са́мый, тако́й же
 8. ten který (příslušný) соотве́тствующий
 9. (on) э́тот (челове́к)
 10. ten - onen, ten - ten (jeden - druhý) тот - тот, тот - друго́й, тот - ино́й
 11. být v tom hovor. expr.(být těhotná) находи́ться в интере́сном положе́нии

Vyskytuje se v

tu: tu - tam, kde - tu, tu - ondezde - tam ap. ко́е-где, места́ми, то там - то тут

tu: tu - tuhned - hned то - то

docházet: Dochází ti to?Ты сообража́ешь?

hasnout: Tím to hasne.Вот и всё.

prosit: Kdo ti to, prosím tě, řekl?Поми́луй, кто тебе́ э́то сказа́л?

připomenout: Však já ti to ještě připomenu!Погоди́, я тебе́ э́то припо́мню!

slízat: Ten to slízne!Ну и доста́нется ему́!

slušet: Moc ti to sluší.Тебе́ о́чень идёт.

tkvít: V tom to tkví.Вот в чём вопро́с.

patřit: Patří ti to!Так тебе́ и на́до!

přijít: To ti přijde draho!Э́то тебе́ до́рого обойдётся!

připadnout: To ti jen tak připadlo.Э́то тебе́ то́лько помере́щилось.

spočítat: ti to spočítám.Я тебе́ покажу́., Я с тобо́й посчита́юсь.

zahojit se: Než se vdáš, tak se ti to zahojí.До сва́дьбы заживёт.

идти́: Тебе́ идёт.Sluší ti to.

плева́ть: Плева́ть!Kašlu na to!, To je fuk.

поле́зно: Э́то тебе́ поле́зно.To ti prospěje.

ула́вливать: Ула́вливаешь?Dochází ti to?, Chápeš?

дожда́ться: Ты у меня́ дождёшься!Jen počkej!, To si vypiješ!, Ty to schytáš!