Hlavní obsah

тем

Vyskytuje se v

а: а тоnebo, jinak

беда́: беда́ в том, что...smůla je v tom, že

благодаря́: благодаря́ тому́, чтоdíky tomu, že

бо́лее: бо́лее того́(ještě) k tomu, (ještě) navíc

бо́лее: тем бо́лееtím spíš, navíc

бо́лее: тем бо́лее чтоtím spíš, že

бо́льше: бо́льше того́nadto ještě, k tomu ještě, a navíc

будь: бу́дь тоať již

ввиду́: ввиду́ того́ чтоvzhledem k tomu, že

вме́сте: (и) вме́сте с темzároveň, také, rovněž

вме́сто: вме́сто того́ что́быmísto toho, aby

вопреки́: вопреки́ тому́ чтоnavzdory tomu, že, přesto, že

всле́дствие: всле́дствие того́ чтоv důsledku toho, že, následkem toho, že

де́ло: Де́ло в том, что...Jde o to, že...

для: для того́, что́бы(proto), aby

из-за: из-за того́ чтоprotože

как: как бы то ни бы́лоv každém případě, za každých podmínek, ať je tomu jakkoli

ка́к-то: ка́к-то разjednou, jedenkrát

кроме́шный: тьма кроме́шнаяtma jako v pytli

ма́ло: ма́ло того́ чтоnejen že

ме́жду: (а) ме́жду темmezitím

ме́жду: ме́жду тем какmezitím, co

ме́нее: тем не ме́нееnicméně, přesto

наконе́ц: наконе́ц-то!no konečně!, (Tak) přece jen!

напа́сть: не на того́ напа́лna něj (jen tak) nepřijde

невзира́я: невзира́я на то, чтоbez ohledu na to, že

несмотря́: несмотря́ на то, что...nehledě na to, že..., ačkoliv, třebaže pršelo ap.

о́пера: Э́то из друго́й/не из той о́перы.To je z jiného soudku/mimo mísu

пойти́: Е́сли на то пошло́,...Když už je tomu tak,...

пора́: до тех по́р пока́ (не)dokud, až do té doby, dokud

пора́: с тех по́р какod té doby, co

посе́ять: Что посе́ешь, то и пожнёшь.Jak zaseješ, tak taky sklidíš.

поско́льку: поско́льку... то (так)jelikož, protože, poněvadž

ра́ди: ра́ди того́, что́бы(proto), aby

с: ни с того́ ни с сего́z ničeho nic, z čista jasna, náhle

сме́лый: кто смел, тот и съелodvážnému štěstí přeje

спаси́бо: спаси́бо и на томdíky (bohu) i za to

стать: во что бы то ни ста́лоza každou cenu, ať to stojí cokoliv, bezpodmínečně

степь: не в ту степьúplně vedle, dočista mimo, plácat nesmysly

те́сто: из того́ же те́стаze stejného těsta, stejné povahy

то: то...тоjednou...podruhé, hned...hned

то: и тоa k tomu (ještě), a navíc

того́: не того́nijak valný, nevalný

чем: чем... темčím... tím

число́: в том числе́včetně, počítaje v to, také

вре́мя: с того́ вре́мениod té chvíle

ни: что ни год, то...rok co rok...

ни: во что бы то ни ста́лоza každou cenu

тьма: тьма кроме́шнаяtma tmoucí, tma jako v pytli

бурда́: Не суп, а кака́я-то бурда́.To není polévka, to je břečka.

где́-то: Приду́ где́-то о́коло восьми́.Přijdu asi kolem osmé.

мгнове́ние: в то́ же мгнове́ниеv tom okamžiku

отве́т: Я за то не в отве́те.Za to ne(z)odpovídám.

пры́гать: пры́гать от одно́й те́мы к друго́йskákat od tématu k tématu

с: с тех порod té doby

с: с ме́сяц тому́ наза́дasi před měsícem

состоя́ть: Ра́зница состои́т в том, что...Rozdíl je v tom, že...

тако́й-то: в тако́м-то ча́суv tu a v tu hodinu

те́ма: в те́муk věci

те́ма: не в те́муmimo mísu

то: Е́сли по́здно, то не ходи́.Pokud je pozdě, tak nechoď.

что́-то: что́-то не тоnějak to není ono, něco (tady) nehraje

баррика́да: по ту сто́рону баррика́дna druhé straně barikády

воз: Что с во́зу упа́ло, то пропа́ло.Co je pryč, to je pryč.

вся́кий: Вся́кий раз одно́ и то же.Pořád to samé.

зо́лото: Не всё то зо́лото, что блести́т!Není všechno zlato, co se třpytí!

минова́ть: Чему́ быть, того́ не минова́ть.Co se má stát, stane se.

пожа́ть: Что посе́ешь, то пожнёшь.Co zaseješ, to sklidíš.

сверну́ть: сверну́ть разгово́р на другу́ю те́муodvést řeč na jiné téma

се́мечко: Э́то всё се́мечки по сравне́нию с тем, что меня́ ждёт.To ještě není nic ve srovnání s tím, co mě ještě čeká.

слон: слона́-то и не приме́титьto nejdůležitější komu unikne, toho nejdůležitějšího si nevšimnout

смея́ться: Смеётся тот, кто смеётся после́дний.Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.

споткну́ться: Конь о четырёх нога́х, да и тот спотыка́ется.Kůň má čtyři nohy a přece klopýtne., Každý má právo na omyl.

утону́ть: Кому́ быть пове́шенным, тот не уто́нет.Kdo má být oběšen, ten se neutopí., Není co ztratit.