Hlavní obsah

не

Částice

  • ne negace větných členůНе уходи́!Neodcházej!Э́то не игру́шка.To není hračka.

Vyskytuje se v

бог: не дай богchraň bůh, bože chraň

боя́ться: не бои́сь!odvahu!

ве́дать: ве́дать не ве́даю о ком/чёмnemám (ani) tušení o kom/čem

весть: не бог весть кто/что/како́йbůhvíkdo, bůhvíco, bůhvíjaký

взыска́ть: не взыщи́(те)!neměj(te) mi to za zlé, nezlob(te) se

вид: не показа́ть ви́дуnedat na sobě znát, neukázat co

включа́я: не включа́яkromě koho, mimo koho

войти́: не дал войти́, как...nenechal koho ani vejít a hned...

говори́ть: И не говори́!Neříkej!

годи́ться: никуда́ не годи́тся(k ničemu) se nehodí, je na nic

го́ре: Го́ре не беда́!Nevěš hlavu!, Hlavu vzhůru!

губа́: губа́ не ду́ра у когоkdo si umí vybrat

да́ром: да́ром не пройдёт что комуneprojde jen tak co komu

де́ло: не твоё де́лоto není tvoje věc, tebe se to netýká

дожда́ться: ждёт не дождётсяnemůže se dočkat

дура́к: не дура́кmá rád co, má sklony k čemu

ездо́к: не ездо́к кто кудаtam už koho (víckrát) neuvidí

жизнь: не на жи́знь, а на́ смертьdo posledního dechu, na život a na smrt bít se

забо́та: Не́ было забо́ты!Tohle nám scházelo!, Ještě tohle!

забы́ть: не забы́ть что комуneodpustit, nezapomenout co komu urážku ap.

за́мужем: не пе́рвый год за́мужем(nebýt) žádný zelenáč

запо́мнить: старожи́лы не запо́мнятnikdo nepamatuje

зги: ни зги не ви́дноtma jako v pytli, není vidět na krok

знать: Знать не зна́ю, ве́дать не ве́даю о ком/чёмNemám ani tušení o kom/čem

изю́м: Э́то не фунт изю́му.To není jen tak., To není to žádná maličkost.

име́ть: Ничего́ не име́ю про́тив.Nejsem proti.

исключа́я: не исключа́якого/чего, кого/что nevyjímaje, včetně

каза́ться: на глаза́ не ка́жетсяani se neukáže, ztratil se z očí

как: как бы неaby (ne)

куми́р: Не сотвори́ себе́ куми́ра.bibl. Nebudeš sloužit jinému bohu, přen. Konej vždy podle svého svědomí.

ку́рица: де́нег ку́ры не клю́ют у кого(má) peněz jako želez

курс: он не в ку́рсе ктоneví, která bije, není v obraze

лы́ко: лы́ка не вя́жет ктоplete se komu jazyk

ме́нее: не ме́нееnejméně, přinejmenším

меша́ть: не меша́етnevadí

ми́мо: Не прохо́дите ми́мо!Nebuďte lhostejní!

моде́ль: э́то не моде́льto se nedělá

монасты́рь: в чужо́й монасты́рь со свои́м уста́вом не хо́дятjiný kraj, jiný mrav je třeba se přizpůsobit

мудрено́: Не мудрено́, что...Není divu, že...

надыша́ться: не нады́шится кто на когоvidí se, zhlíží se kdo v kom

напа́сть: не на того́ напа́лna něj (jen tak) nepřijde

настрое́ние: не в настрое́нииve špatné náladě

нельзя́: нельзя́ неnelze, nedá se se záporem

никуда́: никуда́ не го́ден(je) na nic, k ničemu se nehodí

ничу́ть: ничу́ть не быва́лоvůbec ne

ню́хать: не ню́хал чегоještě nepřičichl k čemu k boji ap.

о́пера: Э́то из друго́й/не из той о́перы.To je z jiného soudku/mimo mísu

о́тдых: ни о́тдыху, ни сро́ку не дава́ть комуnedopřát ani chvíli klidu komu

о́чень: не о́ченьmoc ne, nic moc

па́лец: па́льца в рот не клади́ комуnezahrávej si s kým, měj se před kým na pozoru

плохо́й: не будь плохnebuď hloupý

по: Мне не по себе́.Není mi nějak dobře., Nejsem ve své kůži.

пого́да: кто/что пого́ды не де́лаетkdo/co neudává tón, nemá hlavní slovo, není rozhodující

пода́рок: не пода́рокpěkné kvítko, dáreček, nadělení o člověku

поде́лать: ничего́ не поде́лаешьnic nenaděláš, nedá se nic dělat

подлежа́ть: не подлежи́т сомне́нию чтоnení pochyb, že

подмётка: в подмётки не годи́тся кто комуnesahá ani po kotníky komu

по́мнить: не по́мнить себя́ от чегоbýt (celý) bez sebe, neznat se

поня́тие: поня́тия не име́юnemám (ani) ponětí, netuším

пора́: до тех по́р пока́ (не)dokud, až do té doby, dokud

по́рох: по́роха не вы́думает ктоneudělá díru do světa kdo, neobjeví Ameriku kdo

пра́вда: Не пра́вда ли?Není-liž pravda?, Že ano?

пра́во: где пра́во, где ле́во (не зна́ет)neví, která bije

представле́ние: представле́ния не име́юnemám tušení, nemám nejmenší představu

приложи́ть: ума́ не приложу́nejde mi na rozum, nedovedu pochopit

приме́р: не в приме́ркому/чему na rozdíl od koho/čeho, ne jako kdo/co

про́мах: кто не про́махkdo je šikovný/mazaný, kdo se nedá napálit

просо́хнуть: Он не просо́х (ещё).Ten ho ještě má., Ještě nevystřízlivěl.

прочь: не прочь с неопр.nebýt proti, být pro, nemít nic proti

разли́ть: водо́й не разольёшь когоjsou nerozluční přátelé ap.

рассы́паться: не рассы́плешься!nic se ti nestane, nic ti neudělají

ре́дкость: не ре́дкостьnebýt výjimkou, být běžný, nebýt ojedinělý

ржаве́ть: ста́рая любо́вь не ржаве́етstará láska nerezaví

ры́ло: ни уха́ ни ры́ла не смы́слитhouby tomu kdo rozumí

сам: сам не свой кто(být) celý nesvůj

са́хар: не са́хар чтоco není žádný med, není co lehké

связа́ть: двух слов связа́ть не мо́жет ктоneumí se kloudně vyjádřit kdo

себя́: не по себе́ комуnecítit se dobře

след: не следnehodí se, nemá se

слу́жба: не в слу́жбу, а в дру́жбуne z povinnosti, ale z kamarádství

случа́йно: не случа́йноne bez důvodu, ne bez příčiny, ne nadarmo

слыха́ть: слы́хом не слыха́ть о ком/чёмani vidu ani slechu o kom/čem

сноси́ть: не сноси́ть головы́ комуto koho bude stát hlavu, kdo zle skončí

спусти́ть: не спуска́ть глаз с кого/чегоnespouštět oči z koho/čeho

степь: не в ту степьúplně vedle, dočista mimo, plácat nesmysly

стесня́ться: не стесня́ться в сре́дствахneomezovat se v prostředcích

сто́ить: не сто́итnestojí (to) za to

сто́лько: не сто́лько..., ско́лькоnebýt ani tak... jako

суть: не суть ва́жно(to) není důležité, (to) nevadí

счесть: не счесть кого/чегоnespočetně mnoho koho/čeho

а́хнуть: А́хнуть не успе́л, как...Ani se nenadál a (už)..., Než (bys) řekl švec už...

ani: ни в ко́ем слу́чае, и не ду́майani nápad

boj: борьба́ не на жи́знь, а на́ смертьboj na život a na smrt

být: не рабо́татьbýt mimo provoz

dočkat se: Не могу́ дожда́ться.Nemohu se dočkat.

dvakrát: Мне не сли́шком хорошо́., Мне не по себе́.Není mi dvakrát dobře.

chtít: хо́чешь не хо́чешьať chceš nebo ne

chuť: не име́ть никако́го вку́саbýt bez chuti

k, ke, ku: Про́сто не ве́рится.To je k neuvěření.

klopit: Не кантова́ть!Neklopit!

kouření: у нас не ку́рят, кури́ть/куре́ние запреща́етсяzákaz kouření

kus: всё вре́мя, постоя́нно, не престава́яv jednom kuse

anděl: Я (сам) далеко́ не а́нгел.Nejsem žádný anděl.

apríl: 1-ый апре́ль - никому́ не ве́рь!To byl apríl!

: Смотри́ не упади́!Ať neupadneš!

bát se: Не бо́йся.Neboj se.

bavit: Рабо́та меня́ уже́ не интересу́ет.Práce mě už nebaví.

bláhový: Не будь наи́вным.Nebuď bláhový.

cena: Э́то не име́ет значе́ния., Не сто́ит.Nemá to cenu.

cizí: лезть не в своё де́лоplést se do cizích věcí

čas: У меня́ не хвата́ет вре́мени.Mám málo času.

čekat: Он не заста́вил нас до́лго ждать.Nenechal nás (na sebe) dlouho čekat.

dál: Я (уже́) бо́льше не могу́ э́того терпе́ть.Už to dál nemohu vydržet.

daleko: Она́ чуть не запла́кала.Neměla daleko k slzám.

dařit se: Мне не получа́ется.Nedaří se mi.

dát: Он не по́дал ви́ду.Nedal na sobě nic znát.

dát se: Он не дал себя́ в оби́ду.Nedal se.

dávat: Он не пока́зывает ви́ду.Nedává na sobě nic znát.

děkovat: Ни спаси́бо не сказа́л.Neřekl ani děkuji.

dělat: Ничего́ не поде́лаешь.Nedá se nic dělat.

div: Чуть (бы́ло) не упа́л.Div že neupadl.

dívat se: Я ви́деть э́того не могу́.Nemohu se na to už dívat.

divně: Мне что́-то не по себе́.Je mi nějak divně.

dlouho: Давно́ мы не ви́делись.Dlouho jsme se neviděli.

dobře: Мне не по себе́.Není mi dobře.

dokázat: Ты никогда́ не суме́ешь э́то сде́лать., С э́тим ты никогда́ не спра́вишься.To nikdy nedokážeš.

dokazovat: Э́то ничего́ не дока́зывает.To nic nedokazuje.

doslovně: Не понима́йте э́то буква́льно.Neberte to doslovně.

dostat: Меня́ никто́ бо́льше не заста́вит туда́ идти́.Víckrát mě tam nikdo nedostane.

dotýkat se: Не прикаса́ться!, Не тро́гать!Nedotýkat se!

dovolat se: Я не мог к вам дозвони́ться по телефо́ну.Nemohl jsem se k vám dovolat.

dramatizovat: Не преувели́чивай.Nedramatizuj.

drobné: Сда́чи не на́до.Drobné si nechte.

důležitý: Э́то не ва́жно.To není důležité.

duše: Там не оста́лось живо́й души́.Nezůstala tam živá duše.

dvacet: Он уже́ не мо́лод.Už mu není dvacet. není nejmladší

fér: Э́то не че́стно!To není fér!

forma: Я сего́дня не в уда́ре/фо́рме.Dnes jsem z formy.

fungovat: Лифт не рабо́тает.Výtah nefunguje.

hnát: Не спеши́ сто́лько.Nežeň tolik.

hnout: Ни бро́вью не повёл.Nehnul ani brvou.