Hlavní obsah

о́чень

Vyskytuje se v

да́льше: да́льше бо́льшеz bláta do louže, čím dál tím hůř

о́чень: не о́ченьmoc ne, nic moc

сожале́ние: к большо́му/вели́кому сожале́ниюbohužel, k čí velké lítosti, je (velmi) líto komu

счёт: по большо́му счётуve své podstatě, vzato kolem a kolem, důkladně

па́лец: большо́й па́лецpalec

сини́ца: сини́ца больша́яsýkora koňadra

таз: большо́й/ма́лый тазvelká/malá pánev

благода́рный: Я вам о́чень благода́рен.Jsem vám velmi vděčný.

большо́й: большо́е спаси́боmnohokrát děkuji

ва́жно: Э́то о́чень ва́жно.Je to velmi důležité.

вку́сно: О́чень вку́сно!Moc dobré!, To je dobrota!

горизо́нт: больши́е горизо́нты у когоmá (před sebou) velkou budoucnost

го́род: небольшо́й го́родmaloměsto

де́ньги: больши́е де́ньгиobrovské prachy

ездо́к: Туда́ я бо́льше не ездо́к.Tam už mě víckrát neuvidí.

жаль: Мне о́чень жаль.Je mi to moc líto.

жа́рко: Сего́дня о́чень жа́рко.Dnes je strašně teplo.

значи́тельно: значи́тельно бо́льшеmnohem více

интере́сно: Э́то о́чень интере́сно.To je velmi zajímavé.

призна́тельный: Я вам о́чень призна́телен.Jsem vám velmi zavázán.

прия́тный: О́чень прия́тно!Těší mě! při seznámení

разменя́ть: разменя́ть большу́ю кварти́ру на двеvyměnit velký byt na dva

спаси́бо: Большо́е спаси́бо!Mockrát děkuji!

спеши́ть: Я о́чень спешу́.Mám velmi naspěch.

спрос: по́льзоваться больши́м спро́сомjít na odbyt, těšit se velkému zájmu

сти́льно: Э́то (о́чень) сти́льно!Je to in!, To je stylové!

число́: большо́е число́ люде́йvelký počet osob

чуть: чуть бо́льшеnepatrně víc, o něco více

вред: Э́то принесёт бо́льше вреда́, чем по́льзы.To přinese víc škody než užitku.

глаз: больши́е глаза́ де́лать(úžasem) valit oči, kulit oči na co

удо́бно: Мне здесь о́чень удо́бно.Je mi tady moc dobře.

děkovat: Большо́е спаси́бо.Mnohokrát děkuji.

doložka: кла́узула/огово́рка о наибо́льшем благоприя́тствованииdoložka nejvyšších výhod

doušek: больши́ми глотка́миplnými doušky

dvakrát: вдво́е бо́льше, в два ра́за бо́льшеdvakrát tolik

kapka: (бо́льше) ни ка́пли(už) ani kapku

možná: как мо́жно бо́льшеco možná nejvíc

nadměrný: больши́е разме́рыnadměrné velikosti

něco: с небольши́мněco přes

oba, obě: Он о́чень нело́вкий.Má obě ruce levé.

pysk: больши́е/ма́лые половы́е гу́быanat. velké/malé stydké pysky

ručička: больша́я/ма́лая стре́лкаvelká/malá ručička

stydký: ма́лые/больши́е половы́е гу́быmalé/velké stydké pysky

šedý: кора́ большо́го мо́згаanat. šedá kůra mozková

tercie: ма́лая/больша́я те́рцияmalá/velká tercie

těšit: (Мне) о́чень прия́тно.Těší mě.

třesk: Большо́й Взрывastron. velký třesk

třikrát: втро́е бо́льше, втройне́třikrát tolik/víc

valný: по бо́льшей ча́сти, бо́льшей ча́стьюz valné části

velkokvětý: простре́л большо́й/кру́пный, сон-трава́ больша́яkoniklec velkokvětý

velký: больша́я вода́velká voda

voda: больша́я вода́velká voda

výhoda: кла́узула о наибо́льшем благоприя́тствованииpolit. doložka nejvyšších výhod

z, ze: бо́льше всего́ze všeho nejvíc

zvíře: ва́жная пти́ца, больша́я ши́шкаvelké zvíře prominent

čím dál víc: Лю́ди покупа́ют всё бо́льше.Lidé nakupují čím dál víc.

dál: Я (уже́) бо́льше не могу́ э́того терпе́ть.Už to dál nemohu vydržet.

dík: Большо́е спаси́бо.Díky moc.

domýšlivý: Он о́чень высо́кого мне́ния о себе́.Je velmi domýšlivý.

dostat: Меня́ никто́ бо́льше не заста́вит туда́ идти́.Víckrát mě tam nikdo nedostane.

drobný: челове́к небольшо́го ро́стаčlověk drobné postavy

hezký: Э́то о́чень ми́ло с ва́шей стороны́.To je od vás hezké.

hodina: ждать бо́льше ча́саčekat přes hodinu

hračka: Э́то о́чень про́сто/пустя́к., Э́то про́сто как два па́льца об асфа́льт.To je hračka.

chutnat: Он большо́й люби́тель пое́сть.Pořád mu chutná.

legrace: Он (большо́й) шутни́к.Je samá legrace.

líbit se: Она́ мне о́чень нра́вится.Hodně se mi líbí.

milý: Вы о́чень любе́зны.To je od vás velice milé.

moc: Мне о́чень жаль.Je mi to moc líto.

nadělat: нажи́ть больши́е де́ньгиnadělat velké peníze

nejraději: Бо́льше всего́ я люблю́ чёрное пи́во.Nejraději mám černé pivo.

nerad: Я о́чень не люблю́ гото́вить.Strašně nerad vařím.

opakovat se: Пусть э́то бо́льше не повторя́ется!Ať se to víckrát neopakuje!

pěkně: Большо́е спаси́бо., О́чень благода́рен.Děkuji pěkně.

pocta: Э́то больша́я честь для меня́.Je to pro mě velká pocta.

poctěný: Я о́чень ра́да ва́шему приглаше́нию.Jsem poctěna, že jste mne pozvali.

popukání: о́чень смешно́й, умори́тельныйk popukání

porce: ма́лая/больша́я по́рцияmalá/velká porce

poznat: Рад с ва́ми познако́миться., О́чень прия́тно, что я с ва́ми познако́мился.Těší mě, že jsem vás poznal.

přikládat: придава́ть большо́е значе́ние чемуpřikládat čemu velký význam

slušet: Тебе́ о́чень идёт.Moc ti to sluší.

strašně: Извини́те, я о́чень спешу́.Promiňte, strašně spěchám.

škoda: о́чень жальvěčná škoda

ukopnout: ушиби́ть большо́й па́лец ноги́ukopnout si palec

utahaný: Я о́чень си́льно уста́л.Jsem strašně utahaný.

užitek: принести́ бо́льше вреда́ чем по́льзыnadělat víc škody než užitku

vděčný: Я вам о́чень благода́рен.Jsem vám velmi vděčný.

velkoplošný: большо́й экра́нvelkoplošná obrazovka

většina: значи́тельное/просто́е/незначи́тельное большо́еpřevážná/nadpoloviční/těsná většina

бо́льше: бо́льше того́nadto ještě, k tomu ještě, a navíc

vidět: Мы с ним не ви́димся о́чень ча́сто.Moc často ho nevidím.