Hlavní obsah

пра́вда

Vyskytuje se v

сказа́ть: сказа́ть по со́вести/пра́вде/че́стиupřímně/po pravdě řečeno

взгляну́ть: взгляну́ть пра́вде в глаза́pohlédnout pravdě do očí

po: по пра́вде говоря́, по пра́вде сказа́тьpo pravdě řečeno

pravda: го́лая/и́стинная пра́вдаholá/čistá pravda

být: Не пра́вда ли?Není-liž pravda?

hájit: стоя́ть за пра́вдуhájit pravdu

holý: чи́стая пра́вдаholá pravda

říct: сказа́ть всю пра́вду комуříci celou pravdu komu

že: Хо́лодно, не пра́вда ли?Je zima, že?

něco: В э́том есть до́ля пра́вды.Něco pravdy na tom je.

podívat se: посмотре́ть сме́рти/пра́вде в глаза́podívat se smrti/pravdě do očí

pohledět: посмотре́ть пра́вде в глаза́pohlédnout pravdě do očí

povědět: вы́сказать в лицо́ всю пра́вдуpovědět (celou) pravdu do očí

vždyť: Ведь э́то же пра́вда!Vždyť je to pravda!

пра́вда: все́ми пра́вдами и непра́вдамиvšemi (možnými) prostředky