Hlavní obsah

tento

Vyskytuje se v

tento: bližší ze dvou (вот) тот - (вот) э́тот, оди́н - друго́йtento - onen, tento - tamten, tenhle - tamten

doba: в то вре́мяtouto dobou

ohled: в э́том отноше́нииv tomto ohledu

jet: Э́тот авто́бус идёт до/в ... ?Jede tenhle autobus k/do ...?

krušný: в э́ти тру́дные дниv těchto krušných dnech

okolnost: при таки́х обстоя́тельствахza těchto okolností

pasovat: Ей не подхо́дит э́тот тон.Nepasuje jí tento odstín.

projít: Э́то вам да́ром не пройдёт!Tohle vám jen tak neprojde!

předpoklad: У тебя́ предпосы́лки для э́той рабо́ты.Máš předpoklady pro tuto práci.

skončit: Всё э́то пло́хо ко́нчится.Tohle špatně skončí.

týden: на про́шлой/э́той/сле́дующей неде́леminulý/tento/příští týden

v, ve: на дня́хv těchto dnech

vést: Э́та доро́га ведёт в ...?Vede tato cesta do ...?

zadaný: Извини́те, но э́тот сто́лик за́нят.Promiňte, ale tento stůl je zadaný.

zajímat: Меня́ интересу́ет э́тот вопро́с.Zajímá mě tato otázka.

stránka: в э́том отноше́нии, в э́том смы́слеpo této stránce

разобра́ть: В э́том де́ле сам чёрт ничего́ не разберёт.V tomhle se ani čert nevyzná.

сей: на сей счётv této věci

лес: Э́та нау́ка для него́ тёмный лес.Tato věda je pro něj španělská vesnice.

настоя́щий: в настоя́щий моме́нтv dané chvíli, v tomto okamžiku

теку́щий: в теку́щем году́v tomto roce, letos

tamten: odkazuje na vzdálenější se dvou э́тот - тотtento - tamten