Hlavní obsah

ujmout se

Vyskytuje se v

slovo: взять сло́воujmout se slova

velení: взять на себя́ кома́ндованиеujmout se velení

ujmout se: вступи́ть в до́лжностьujmout se funkce