Hlavní obsah

пла́та

Podstatné jméno, rod ženský

  1. plat(ba), poplatek, úplataза́работная пла́таplat, mzdaабоне́нтская пла́та (в ме́сяц)paušál (za měsíc)входна́я пла́таvstupnéпла́та за прое́здjízdnéаре́ндная пла́таnájem(né)
  2. přen.odměna, odplata

Podstatné jméno, rod ženský

  • deska (s plošnými spoji)матери́нская пла́таzákladní deska, motherboard, mainboard

Vyskytuje se v

реа́льный: reálná mzdaреа́льная за́работная пла́та

матери́нский: základová deska матери́нская пла́та

пла́та: plat, mzdaза́работная пла́та

подённый: denní mzda, mzda nádeníkaподённая пла́та

поуро́чный: hodinová mzdaпоуро́чная пла́та

прое́зд: jízdnéпла́та за прое́зд

аре́ндный: nájemnéаре́ндная пла́та

та́кса: platba podle sazebníkuпла́та по та́ксе

deska: výp. základní deskaматери́нская/систе́мная пла́та, матери́нка

spoj: elektr. plošný spojпеча́тная пла́та

stupnice: ekon. mzdová stupniceшкала́ за́работной пла́ты

úkolový: úkolová mzdaсде́льный за́работок, акко́рдная (за́работная) пла́та

zmrazení: ekon. zmrazení mezdзамора́живание за́работной пла́ты

aktivační: aktivační poplatekпла́та за подключе́ние

hovorné: mezinárodní hovornéпла́та за междунаро́дные разгово́ры

jízdné: zvýšení jízdnéhoповыше́ние пла́ты за прое́зд

nájem: měsíční nájemме́сячная аре́ндная пла́та

placení: placení v naturáliíchпла́та нату́рой

за́работный: mzda, platза́работная пла́та