Hlavní obsah

прое́зд

Vyskytuje se v

пла́та: пла́та за прое́здjízdné

сбор: сбор за прое́здmýtné

známka: нало́говый тало́н, винье́тка, ма́рка для прое́зда по скоростны́м доро́гамdopr. dálniční známka

jízdné: повыше́ние пла́ты за прое́здzvýšení jízdného

прое́зд: пла́та за прое́здjízdné