Hlavní obsah

пла́та

Podstatné jméno, rod ženský

  1. plat(ba), poplatek, úplataза́работная пла́таplat, mzdaабоне́нтская пла́та (в ме́сяц)paušál (za měsíc)входна́я пла́таvstupnéпла́та за прое́здjízdnéаре́ндная пла́таnájem(né)
  2. přen.odměna, odplata

Podstatné jméno, rod ženský

  • deska (s plošnými spoji)матери́нская пла́таzákladní deska, motherboard, mainboard

Vyskytuje se v

реа́льный: реа́льная за́работная пла́таreálná mzda

матери́нский: матери́нская пла́таzákladová deska

пла́та: за́работная пла́таplat, mzda

подённый: подённая пла́таdenní mzda, mzda nádeníka

поуро́чный: поуро́чная пла́таhodinová mzda

прое́зд: пла́та за прое́здjízdné

аре́ндный: аре́ндная пла́таnájemné

та́кса: пла́та по та́ксеplatba podle sazebníku

deska: матери́нская/систе́мная пла́та, матери́нкаvýp. základní deska

spoj: печа́тная пла́таelektr. plošný spoj

stupnice: шкала́ за́работной пла́тыekon. mzdová stupnice

úkolový: сде́льный за́работок, акко́рдная (за́работная) пла́таúkolová mzda

zmrazení: замора́живание за́работной пла́тыekon. zmrazení mezd

aktivační: пла́та за подключе́ниеaktivační poplatek

hovorné: пла́та за междунаро́дные разгово́рыmezinárodní hovorné

jízdné: повыше́ние пла́ты за прое́здzvýšení jízdného

nájem: ме́сячная аре́ндная пла́таměsíční nájem

placení: пла́та нату́ройplacení v naturáliích

за́работный: за́работная пла́таmzda, plat