Hlavní obsah

обяза́тельный

Přídavné jméno-ая, -ое; -лен, -льна

  1. povinný, závazný, obligatorní studium, práce, návštěva ap.обяза́тельное обуче́ниеpovinná školní docházkaобяза́тельная во́инская пови́нностьzákladní vojenská služba
  2. závazný, povinný smlouva, přihláška ap.обяза́тельный зака́зzávazná objednávka
  3. ochotný, úslužný, laskavý

Vyskytuje se v

docházka: povinná školní docházkaобяза́тельное обуче́ние

povinný: povinný výtiskобяза́тельные экземпля́ры

právně: právně závaznýюриди́чески обязате́льный

předmět: povinné/nepovinné předmětyобяза́тельные/необяза́тельные (уче́бные) предме́ты

přikázaný: dopr. přikázaný směr jízdyобяза́тельное направле́ние движе́ния

ručení: motor. povinné ručeníОСАГО, обяза́тельное страхова́ние гражда́нской отве́тственности

zákonný: zákonné pojištění automobiluобяза́тельное страхова́ние автомоби́лей

nutný: Účast je nutná.Я́вка обяза́тельна.

platit: Zákon platí pro všechny.Зако́н каса́ется всех/обяза́телен для всех.

sestava: sport. volná/povinná sestavaво́льные/обяза́тельные упражне́ния

účast: Účast je povinná!Я́вка обяза́тельна!

závazný: závazná objednávkaобяза́тельный зака́з

обяза́тельный: povinná školní docházkaобяза́тельное обуче́ние