Hlavní obsah

сде́лать

Dokonavé sloveso-аю, -аешь; -анный

  1. udělat, vykonat, učinit
  2. udělat, vyrobit, zhotovit
  3. udělat chybu ap.сде́лать кому замеча́ниеnapomenout kohoсде́лать поку́пкиnakoupitсде́лать видzatvářit se

Vyskytuje se v

ско́рый: (сде́лать) на ско́рую ру́ку(udělat) horkou jehlou, narychlo

сме́лость: взять на себя́ сме́лость (сде́лать) чтоodvážit se (udělat) co

успе́ть: не успе́ет (сде́лать) что, (как)...jen co..., už...

козырёк: сде́лать/взять под козырёкsalutovat

переда́ча: сде́лать переда́чуpřihrát

предложе́ние: сде́лать предложе́ние комуpožádat o ruku koho

у́гол: из-за угла́ сде́лать чтоudělat co pokradmu

уси́лие: сде́лать уси́лие над собо́йpřemoci se, (vyna)snažit se, přičinit se

благода́рность: сде́лать что в знак благода́рностиudělat co z vděčnosti

бо́льно: сде́лать кому бо́льноublížit komu

вы́вод: сде́лать вы́водdospět k závěru

вы́говор: сде́лать вы́говорpokárat, dát důtku

маникю́р: сде́лать маникю́рudělat manikúru

мо́жно: Мо́жно сде́лать в два дня.Dá se to udělat za dva dny.

переса́дка: сде́лать переса́дкуpřestoupit

сде́лать: сде́лать кому замеча́ниеnapomenout koho

сюрпри́з: сде́лать сюрпри́зpřekvapit (dárkem)

уко́л: сде́лать уко́лdát injekci

чёрт: чёрт дёрнул кого сде́латьčert to komu nakukal

шаг: шагу́ не сде́лать для кого/чегоnehnout ani prstem pro koho/co

jak: Как сказа́л, так и сде́лал.Jak řekl, tak udělal.

jinak: сде́лать на друго́й ладudělat to jinak

most: сде́лать мо́стикudělat most

nic: сде́лать в два счётаudělat to jako nic

poznamenat: сде́лать заме́ткуpoznamenat si

požádat: попроси́ть руки́, сде́лать предложе́ние, посва́татьсяpožádat o ruku

přítomnost: сде́лать что в прису́тствии когоudělat co v přítomnosti koho

truc: сде́лать на́злоudělat co z trucu

učinit: сде́лать заявле́ние/обеща́ниеučinit prohlášení/slib

udělat: ошиби́ться, сде́лать оши́бкуudělat chybu

výjimka: сде́лать исключе́ниеudělat výjimku

záminka: сде́лать что под предло́гомudělat co pod záminkou

adaptovat: сде́лать ремо́нт кварти́ры, перестро́ить кварти́руadaptovat byt

dokázat: Ты никогда́ не суме́ешь э́то сде́лать., С э́тим ты никогда́ не спра́вишься.To nikdy nedokážeš.

dotaz: сде́лать запро́с, вы́нести вопро́сvznést dotaz

dřep: Сде́лайте 10 приседа́ний.Udělejte 10 dřepů.

důtka: сде́лать/получи́ть вы́говорudělit/dostat důtku

hvězda: сде́лать колесо́sport. udělat hvězdu přemet

injekce: сде́лать уко́лdát injekci

interrupce: сде́лать або́ртjít na interrupci

jméno: сде́лать себе́ и́мяudělat si jméno

kariéra: сде́лать карье́руudělat kariéru

kdo: Кто э́то сде́лал?Kdo to udělal?

kopie: сде́лать/снять ко́пию чегоudělat kopii čeho

laskavost: оказа́ть любе́зность кому, сде́лать одолже́ние комуprokázat laskavost komu

manikúra: сде́лать маникю́рudělat manikúru

moc: Сде́лаю всё, что бу́дет в мои́х си́лах.Udělám, co bude v mé moci.

nadechnout se: сде́лать глубо́кий вдохzhluboka se nadechnout

napsat: сде́лать заявле́ние для печа́тиnapsat zprávu pro tisk

následovně: Сде́лаем э́то сле́дующим о́бразом.Uděláme to následovně.

obrat: сде́лать поворо́тudělat obrat

pauza: Возьми́/Сде́лай па́узу.Dej si pauzu.

píchnout: сде́лать уко́лpíchnout injekci

plácačka: сде́лать глото́к из фля́жкиdát si hlt z plácačky

počít: Не зна́ю, что (с)де́лать.Nevím. co si počít.

podtrhnout: сде́лать акце́нт на ка́чествоpodtrhnout kvalitu čeho

provaz: сде́лать шпага́тsport. udělat provaz

přesednout: Где мне на́до сде́лать переса́дку?Kde mám přesednout?

rád: Я с удово́льствием э́то сде́лаю.Udělám to rád.

rok: Он успе́л э́то сде́лать за́ год.Stihl to za rok. během roku

táhnout: сде́лать ходtáhnout šachovou figurkou

tetovat: сде́лать себе́ татуиро́вкуdát se tetovat

tipovat: сде́лать прогно́з на матч/го́нкуtipovat výsledek zápasu/závodu

usoudit: Мо́жно сде́лать вы́вод, что...Lze usoudit, že...

vůle: сде́лать что по со́бственному жела́ниюudělat co z vlastní vůle

vyrobit: Сде́лано в Кита́е.Vyrobeno v Číně.

výtěr: сде́лать мазо́к из но́саmed. provést výtěr z nosu

zastávka: сде́лать остано́вкуudělat zastávku

závěr: сде́лать вы́вод, прийти́ к заключе́ниюdojít k závěru

ztlumit: Сде́лай поти́ше.Ztlum to.

důsledek: сде́лать соотве́тствующие вы́водыvyvodit důsledky

možný: Я сде́лаю всё, что возмо́жно.Udělám, co bude možné.

nadělat: сде́лать бо́льше вреда́, чем по́льзыnadělat víc škody než užitku

nechtě, nechtíc: Сде́лал э́то неумы́шленно.Udělal to nechtě.

nikdo: Э́то не сде́лает никто́ друго́й/ино́й.Nikdo jiný to neudělá.

pokus: сде́лать попы́ткуučinit pokus

protáhnout: вы́тянуть лицо́, сде́лать ки́слое лицо́protáhnout obličej

průtah: сде́лать что без волоки́тыudělat co bez průtahů

přestávka: сде́лать переры́вudělat si přestávku

připojit: сде́лать отме́ткуpřipojit poznámku

složit: сде́лать комплиме́нтsložit poklonu

svést: суме́ть сде́лать игра́ючиsvést co levou zadní

tah: сде́лать одни́м ду́хомudělat co jedním tahem

těsto: Они́ из одного́ те́ста (сде́ланы).Jsou ze stejného těsta.

vedle: попа́сть па́льцем в не́бо, дать ма́ху, сде́лать про́мах, сплохова́тьšlápnout vedle zmýlit se

za: сде́лать во что бы то ни ста́лоudělat za každou cenu

zkrátka: сде́лать в два счётаvzít co zkrátka udělat něco rychle

глаз: ра́ди чьих прекра́сных глаз сде́лать чтоpro čí pěkné oči udělat co