Hlavní obsah

most

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (přes řeku ap.) мостvisutý/zvedací mostвися́чий/подъёмный мост
  2. (co připomíná most) мост, мо́стикudělat mostсде́лать мо́стик

Vyskytuje se v

obloukový: obloukový mostа́рочный мост

podpěra: krajní/střední podpěry mostuконцевы́е/промежу́точные опо́ры моста́

řetězový: stav. řetězový mostцепно́й мост

havarijní: havarijní stav mostuавари́йное состоя́ние моста́

padací: padací mostподъёмный мост

přejít: přejít (přes) mostперейти́ че́рез мост

sklápěcí: sklápěcí mostразводно́й мост

stavět: stavět most přes řekuстро́ить/перебра́сывать мост че́рез реку́

světlost: stav. světlost mostuпролёт мо́ста

zvedací: zvedací mostразводно́й мост

železniční: železniční přejezd/doprava/most/trať/vůzжелезнодоро́жный перее́зд/тра́нспорт/мост/путь/ваго́н

pálit: pálit za sebou mostyсжига́ть за собо́й мосты́

spálit: spálit za sebou mostyсжечь за собо́й мосты́

вися́чий: visutý mostвися́чий мост

сва́я: most na pilotechмост на свая́х

сжига́ть: pálit za sebou mostyсжига́ть за собо́й мосты́

most: visutý/zvedací mostвися́чий/подъёмный мост