Hlavní obsah

oddělení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (vymezená část) отделе́ние, отде́л чегоoddělení pro kuřákyотделе́ние для куря́щихlůžkové oddělení v nemocniciпала́тный ко́рпус больни́цы, стациона́рное отделе́ние
  2. (organizační jednotka) отде́л, стол чегоvedoucí odděleníзаве́дующий отде́ломobchodní odděleníкомме́рческий отде́лpersonální odděleníотде́л ка́дров
  3. (taxonomická jednotka) отде́л

Vyskytuje se v

osobní: osobní odděleníотде́л ка́дров

studijní: studijní odděleníуче́бный отде́л, уче́бная часть

styk: oddělení pro styk s veřejnostíотде́л по свя́зям с обще́ственностью

infekční: infekční oddělení nemocniceинфекцио́нное отделе́ние больни́цы

konzulární: konzulární odděleníко́нсульский отде́л

kožní: kožní odděleníдерматологи́ческое отделе́ние

oddělený: oddělený pokojосо́бая ко́мната

oddělit: oddělit čárkou coотдели́ть запято́й что

rehabilitace: oddělení rehabilitaceотделе́ние реабилита́ции

reklamační: reklamační odděleníотде́л реклама́ций/прете́нзий

resuscitační: resuscitační odděleníреанимацио́нное отделе́ние, реанима́ция

resuscitační: anesteziologicko-resuscitační odděleníотделе́ние реанима́ции и интенси́вной терапи́и

vývojový: vývojové odděleníо́пытно-констру́кторский отде́л, ОКО

zákazník: oddělení péče o zákazníkyклие́нтский центр

oddělit: oddělit zrno od plevотдели́ть зерно́ от пле́вел

pleva: oddělit zrno od plevотдели́ть зерно́ от плевёл