Hlavní obsah

oddělení

Vyskytuje se v

osobní: отде́л ка́дровosobní oddělení

studijní: уче́бный отде́л, уче́бная частьstudijní oddělení

styk: отде́л по свя́зям с обще́ственностьюoddělení pro styk s veřejností

infekční: инфекцио́нное отделе́ние больни́цыinfekční oddělení nemocnice

konzulární: ко́нсульский отде́лkonzulární oddělení

kožní: дерматологи́ческое отделе́ниеkožní oddělení

oddělený: осо́бая ко́мнатаoddělený pokoj

oddělit: отдели́ть запято́й чтоoddělit čárkou co

rehabilitace: отделе́ние реабилита́цииoddělení rehabilitace

reklamační: отде́л реклама́ций/прете́нзийreklamační oddělení

resuscitační: реанимацио́нное отделе́ние, реанима́цияresuscitační oddělení

vývojový: о́пытно-констру́кторский отде́л, ОКОvývojové oddělení

zákazník: клие́нтский центрoddělení péče o zákazníky

pleva: отдели́ть зерно́ от плевёлoddělit zrno od plev

кадр: отде́л ка́дровpersonální oddělení

ка́дры: отде́л ка́дровpersonální oddělení

отде́л: отде́л ка́дровosobní/personální oddělení

осо́бый: осо́бая ко́мнатаoddělený pokoj

отдели́ть: отдели́ть запято́й чтоoddělit čárkou co

oddělení: пала́тный ко́рпус больни́цы, стациона́рное отделе́ниеlůžkové oddělení v nemocnici