Hlavní obsah

отде́л

Vyskytuje se v

кадр: отде́л ка́дровpersonální oddělení

ка́дры: отде́л ка́дровpersonální oddělení

odbor: отде́л социа́льного обеспе́ченияodbor sociálního zabezpečení

osobní: отде́л ка́дровosobní oddělení

studijní: уче́бный отде́л, уче́бная частьstudijní oddělení

styk: отде́л по свя́зям с обще́ственностьюoddělení pro styk s veřejností

konzulární: ко́нсульский отде́лkonzulární oddělení

oddělení: заве́дующий отде́ломvedoucí oddělení

redakce: отде́л но́востейredakce zpráv

reklamační: отде́л реклама́ций/прете́нзийreklamační oddělení

vývojový: о́пытно-констру́кторский отде́л, ОКОvývojové oddělení

отде́л: отде́л ка́дровosobní/personální oddělení