Hlavní obsah

resuscitační

Přídavné jméno

  • реанимацио́нныйresuscitační odděleníреанимацио́нное отделе́ние, реанима́цияanesteziologicko-resuscitační odděleníотделе́ние реанима́ции и интенси́вной терапи́и