Hlavní obsah

druh

Vyskytuje se v

číslovka: собира́тельные/кра́тные числи́тельныеdruhové/násobné číslovky

druh: часть ре́чиling. slovní druh

neohebný: неизменя́емые ча́сти ре́чиneohebné slovní druhy

slovní: часть ре́чиling. slovní druh

živočišný: ви́ды живо́тныхzool. živočišný druh

вид: ви́ды расте́нийrostlinné druhy

спу́тник: спу́тник жи́зниživotní druh, manžel

часть: ча́сти ре́чиslovní druhy

собра́т: собра́т по ору́жиюspolubojovník, druh ve zbrani