Hlavní obsah

aktivní

Přídavné jméno

  1. (činný) акти́вный, де́ятельный, энерги́чныйaktivní sportovecакти́вный спортсме́нaktivní sopkaакти́вный вулка́нchem. aktivní uhlíактиви́рованный у́гольling. aktivní slovní zásobaакти́вный слова́рный запа́с
  2. (vykazující zisk) акти́вный, при́быльный, дохо́дныйekon. aktivní bilanceакти́вный бала́нс
  3. (rod ap.) действи́тельный, акти́вный

Vyskytuje se v

bilance: торго́вый/акти́вный/платёжный бала́нсobchodní/aktivní/platební bilance

služba: действи́тельная/альтернати́вная вое́нная слу́жбаaktivní/náhradní vojenská služba

uhlí: акти́вный у́гольchem. aktivní uhlí

zásoba: акти́вный/пасси́вный слова́рный запа́сaktivní/pasivní slovní zásoba

živočišný: активи́рованный живо́тный у́гольmed. aktivní živočišné uhlí

aktivní: активи́рованный у́гольchem. aktivní uhlí