Hlavní obsah

slovní

Přídavné jméno

  • слове́сныйling. slovní druhчасть ре́чиling. slovní zásobaслова́рный запа́сslovní hříčkaкаламбу́р

Vyskytuje se v

zásoba: slovní zásobaслова́рный запа́с, ле́ксика

aktivní: ling. aktivní slovní zásobaакти́вный слова́рный запа́с

druh: ling. slovní druhчасть ре́чи

fotbal: slovní fotbalгорода́

hříčka: slovní hříčkaигра́ слов, каламбу́р

neohebný: neohebné slovní druhyнеизменя́емые ча́сти ре́чи

ustálený: ling. ustálené slovní spojeníусто́йчивое словосочета́ние

slovní: ling. slovní druhчасть ре́чи