Hlavní obsah

aktivní

Přídavné jméno

  1. (činný) акти́вный, де́ятельный, энерги́чныйaktivní sportovecакти́вный спортсме́нaktivní sopkaакти́вный вулка́нchem. aktivní uhlíактиви́рованный у́гольling. aktivní slovní zásobaакти́вный слова́рный запа́с
  2. (vykazující zisk) акти́вный, при́быльный, дохо́дныйekon. aktivní bilanceакти́вный бала́нс
  3. (rod ap.) действи́тельный, акти́вный

Vyskytuje se v

bilance: obchodní/aktivní/platební bilanceторго́вый/акти́вный/платёжный бала́нс

služba: aktivní/náhradní vojenská službaдействи́тельная/альтернати́вная вое́нная слу́жба

uhlí: chem. aktivní uhlíакти́вный у́голь

zásoba: aktivní/pasivní slovní zásobaакти́вный/пасси́вный слова́рный запа́с

živočišný: med. aktivní živočišné uhlíактиви́рованный живо́тный у́голь

aktivní: chem. aktivní uhlíактиви́рованный у́голь